gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Werken en omleidingen

Stalen Baileybrug over Grote Nete in Oosterlo wordt vervangen
 
Waar de Eindhoutseweg de Grote Nete kruist in Oosterlo (grondgebied Geel) bevindt zich een stalen Baileybruggetje. Deze zomer, op 16, 17 en 18 augustus, vervangt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de brug door een nieuw exemplaar. Het verkeer kan die dagen niet passeren en wordt omgeleid.

Baileybruggen waren oorspronkelijk militaire constructies, maar zijn intussen overal terug te vinden, onder meer op verschillende plaatsen in de Antwerpse Kempen. Het exemplaar over de Grote Nete in Oosterlo verkeert in slechte toestand en wordt daarom deze zomer vervangen.
Een aantal van de planken in de houten vloerbedekking van de brug liggen los. Het hout is uitgesleten en kreeg doorheen de jaren meer bewegingsvrijheid. Bovendien moet het stalen geraamte, zo kenmerkend voor dit type bruggen, opnieuw gegalvaniseerd worden.
Daarom zal Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) deze zomer een nieuwe Baileybrug en houten wegdek plaatsen. Ook de steunpunten van de brug worden vernieuwd. De nieuwe brug zal even breed zijn als de oude.
 
Hinder doorgaand verkeer
Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, gaat W&Z gefaseerd te werk. In een eerste fase, die ingaat op 7 augustus, bouwt het de nieuwe brug op de linkeroever van de Grote Nete (aan de kant van Laakdal). Tijdens de bouw van de nieuwe brug zal er beperkte werfhinder zijn, maar blijft de oude Baileybrug gewoon op haar plaats en toegankelijk voor het verkeer. Pas wanneer de nieuwe Baileybrug klaar is, vervangt W&Z de oude brug in één beweging door de nieuwe. Die operatie zal drie dagen duren, van 16 tot en met 18 augustus. Op die manier zal de brug maximaal drie dagen buiten gebruik zal zijn, in plaats van enkele weken. Tijdens die drie dagen wordt een omleiding en signalisatie voorzien.
 
Bestemming oude brug
De afbraak van de oude Baileybrug volgt vanaf 18 augustus. W&Z transporteert ze naar het Baileydepot in Burcht. Daar worden de verschillende elementen van de burg gerenoveerd en opnieuw gegalvaniseerd. Ze krijgen een plekje in de stock en kunnen worden ingezet waar nodig. De opkuis van de werf zal op 25 augustus volledig afgerond zijn. Tijdens de afbraak- en opkuiswerken blijft de nieuwe brug toegankelijk voor het verkeer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omgevingswerken Markt & Werken Rozenstraat

Om de verkeersafwikkeling tijdens de gelijktijdige werken aan de Markt en de Wijk Rozenstraat vlot te laten verlopen, hebben beide aannemers hun werkschema op mekaar afgestemd.

Op basis van de gemeenschappelijke planning van de werken, werden er enkele omleidingsroutes uitgewerkt. Let op: op deze omleidingsroutes geldt een aangepaste snelheid. Graag extra voorzichtig rijden voor spelende kinderen!

In het overzicht hieronder kan u per week de afgesproken omleidingsroute vinden.

De bebording van de omleidingsroutes zal door de gemeentelijke diensten ten gepaste tijde worden aangepast.
31/07 - 06/08: Afwerken kruispunt Houthoek/Markt - Omleidingsroute via Violetten-Rozenstraat
07/08 - 13/08:  Afwerken kruispunt Houthoek/Markt - Omleidingsroute via Violetten-Rozenstraat
14/08 - 20/08: Afwerken kruispunt Houthoek/Markt -  Omleidingsroute via Violetten-Rozenstraat
21/08 en verder: Infrastructuurwerken Rozenstraat fase 2 - Omleidingsroute via Houthoek/Markt

---------------------------
Werken aan bushalte op Oude Geelsebaan (N127)

Van dinsdag 1 augustus tot en met dinsdag 7 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid werken uitvoeren op de Oude Geelsebaan (N127) in Laakdal.  De bushalte ter hoogte van rusthuis Op Haanven en buurtwinkel Okay wordt vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Met deze brief willen we u informeren over de aard van de werken en de hinder die zij meebrengen.

Bushalte toegankelijker
De bushaltes ter hoogte van rusthuis op Haanven en buurtwinkel Okay worden aangepast zodat ze beter toegankelijk zijn met name voor mensen die minder mobiel zijn. Zo zal de halte verhoogd worden aangelegd om het opstappen te vergemakkelijken. Daarnaast wordt een hellend vlak aangelegd zodat de halte vlot toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Op die manier willen we het comfort voor alle gebruikers van het openbaar vervoer verhogen en in het bijzonder de bewoners van Op Haanven toelaten zich comfortabeler te verplaatsen met het openbaar vervoer.

Verkeerssituatie
De werken starten op 1 augustus en duren tot en met 7 augustus. Tijdens de werken wordt er afwisselend één rijstrook op de Oude Geelsebaan ingenomen. Het verkeer op de Oude Geelsebaan moet ter hoogte van de werfzone over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten (alternerend verkeer). De bussen volgen hun normale route maar zullen aan deze halte niet stoppen tijdens de werken. Fietsers hebben altijd doorgang. 

Weersafhankelijk
Opgelet: deze werken zijn sterk weersafhankelijk en de planning kan dan ook nog wijzigen naargelang de weersomstandigheden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo klein mogelijk te houden. Rioleringswerken Veerle-Heide - verder verloop

In de straten Witte Hoeve, Zandstraat, Veerle-Heide en Lakstraat zal een gescheiden afwateringsstelsel aangelegd worden. Hierbij zullen ook de grachten ingezet worden om het water te bufferen.
De rioleringswerken zijn half augustus 2016 gestart. Aansluitend zal de gemeente hier ook het wegdek vernieuwen en snelheidsremmende maatregelen treffen.
De werken worden gecombineerd met het ondergronds brengen van nutsvoorzieningen en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting.

Graag geven we tussentijds even een stand van zaken aangaande de werken. De reeds eerder vooropgestelde planning vind je hieronder:

Fase 1: Witte Hoeve (+/-11 weken): zomer – herfst 2016
Fase 2: Zandstraat (+/-17 weken): herfst 2016 – winter 2017
Fase 3: Veerle-Heide (+/-10 weken): winter 2017 – lente 2017
Fase 4: Lakstraat (+/-15 weken): lente 2017 – zomer 2017

RIOLERINGSWERKEN WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR WERKEN AAN NUTSLEIDINGEN. EINDE DER WERKEN: ZOMER 2017

De aannemer zit voorlopig op planning. Er zijn, zoals bij elk werk, wel enkele bijkomende, onvoorziene problemen die ons pad gekruist hebben. We denken dan o.a. aan bijkomende verplaatsingen van nutsleidingen die noodzakelijk waren. Verder is er een wisseling in werfleiding doorgevoerd bij de aannemer. Graag geven we dan ook de contactpersonen nog even door:
Werfleider aannemer Superbeton: Kenneth Bervoets, , GSM: 0496 53 88 88
Werfleider gemeente Laakdal, Steven Ennekens, , GSM: 0473 65 45 86

Begin 2017 wordt de riolering in de Zandstraat verder aangelegd.
De huisvuilophaling is door de werfomstandigheden plaatselijk en tijdelijk verstoord geweest. Inzake huisvuilophaling gaan we de afspraken met de ophaaldienst IOK bijsturen opdat er een betere ophaling kan verzekerd worden. 
 zon- en feestdagen - enkelrichting en parkeerverbod in Makelhoeve

Voetbalclub Blauwe Duivels organiseert elke zon- en feestdag een rommelmarkt op het terrein ter hoogte van Makelhoeve te Veerle.

Tijdens de zon- en feestdagen waarop de rommelmarkt plaatsvindt zal er vanaf 7.00 u. tot 19.00 u. een enkelrichtingsverkeer ingevoerd worden in Makelhoeve vanaf huisnummer 1 tot aan het kruispunt met de Tessenderloseweg.

Daarnaast zal er in Makelhoeve ook een parkeerverbod gelden vanaf 8.00 u. tot 18.00 u. langs beide zijden van de straat.

GIPOD


Vind hier alle wegenwerken en evenementen in Laakdal
Handleiding bij de kaart

 

Meer wegenwerken

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws
www.wegenenverkeer.be


 

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV