Gemeente Laakdal - Cultuur
A  A  A  A 

De laatste nieuwsberichten

Interview met Samana Veerle en Samana Eindhout over hun positieve ervaring.
Op 14 september werd dit boek gelanceerd, je kan dit gratis afhalen aan de vrijetijdsbalie!

Welkom

De Cultuurraad Laakdal is het overkoepelende orgaan van de meeste Laakdalse culturele verenigingen. Alle amateuristische-, socio-culturele- en erfgoedverenigingen, diensten, instellingen of organisaties die werken met vrijwilligers of professionelen en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen toetreden. Ze dienen activiteiten uit te oefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, zoals permanente vorming, culturele animatie, kunsten, vrijetijdsbesteding, ...

Sinds het in voege treden van het decreet lokaal cultuurbeleid op 1 januari 2002 kunnen ook deskundigen inzake cultuur lid worden, op voorwaarde dat ze in Laakdal wonen.

Het doel van de adviesraad is drieledig:

    1. naar de diepte toe: werking van het verenigingsleven intensifiëren en afstemmen op de plaatselijke noden en behoeften, de bevolking meer kans geven om het leven in de gemeente mee te beleven en mee te bepalen.
    2. naar de breedte toe: overleg en samenwerking tussen de verenigingen bevorderen.
    3. naar boven toe: problemen, behoeften en klachten aan de oppervlakte van de politieke belangstelling brengen en waar nodig of gevraagd adviezen geven.

De Cultuurraad neemt geregeld specifieke initiatieven ter bevordering van de cultuur in Laakdal. Zo wordt tweejaarlijks een Cultuurprijs- en/of penningen uitgereikt, aan een persoon of vereniging die zich voor het culturele leven in Laakdal verdienstelijk maakte. Ook organiseert de raad tweejaarlijks een Dag van de Vrijwilliger.

Cultuurraad contactgegevens


Kerkstraat 21
2430 Laakdal (Groot-Vorst)

tel. 013 35 31 60
email:

Openingsuren
Maandag: 9u-12u, 14u-16u, 18u-20u
Dinsdag: 9u-12u
Woensdag: 9u-12u, 14u-16u
Donderdag: 9u-12u
Vrijdag: 9u-12u

UiTAgenda

 
design & development bye2e NV