gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Openbaar onderzoek voortraject Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 20000. De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma, dat het Vlaamse kader vormt voor de realisatie van de natuurdoelen. Het beschrijft de doelen en de verschillende acties die uitgevoerd moeten worden.

Het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma ligt van 7 maart tot en met 7 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis. het programma kan ook bekeken worden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.

Opmerkingen en bezwaren over het programma kunnen via het e-loket of schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek op 7 mei 2017. Dat kan via volgende link: www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. De schriftelijke indiening moet gebeuren met een aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Voor het schriftelijk formuleren van opmerkingen bezwaren wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het opmerkingenformulier dat beschikbaar is op de milieudienst.

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV