gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Openbaar onderzoek Kuehne+Nagel Logistics, Eindhoutse Heide 1

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag – Kuehne+Nagel Logistics nv, Eindhoutse Heide 1

Omgevingsloket nummer : OMV_2017001426
Intern nummer: OMG_2017_2

KUEHNE + NAGEL LOGISTICS NV heeft een aanvraag ingediend voor de verandering (door wijziging en uitbreiding) van een op- en overslagbedrijf klasse 1.

De aanvraag is gelegen te Eindhoutse Heide 1 kadastraal gekend als Laakdal, (afd. 3) sectie A 123 G en 106 E.

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een op- en overslagbedrijf, als volgt:
wijziging door:
• dat naast scheergel, scheerschuim en zonnebrandproducten tevens ook andere diverse niet-ontvlambare aerosolen worden opgeslagen, de totale opslag van max. 615.000 liter blijft behouden (17.1.1.3);
• regularisatie van de inhoud van de vergunde dieseltanks tot de opslag van 1,1475 ton (1.350 liter) diesel in 2 bovengrondse tanks van resp. 750 liter en 600 liter (17.3.2.1.1.1.b);
• aanpassing aan Vlarem-omschrijving tot de opslag van maximaal 2.400 m³ houten paletten (19.6.1.c);
• regularisatie van het vermogen van de stookinstallaties door vermindering van het nominaal thermisch ingangsvermogen met 21,9 kW tot een totaal vermogen van 3.073,1 kW (43.1.2.a);
uitbreiding met:
• een nieuwe koelcontainer met een vermogen van 6 kW tot diverse koelinstallaties en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 267,5 kW (16.3.1.2);
• de opslag van 75 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 tot een totale max. opslag van 100 ton (17.3.2.2.3.b);
• de opslag van 75 ton schadelijke producten tot een totale opslag van max. 125 ton schadelijke producten (17.3.6.3.a);
• de opslag van 2.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totale opslag van 2.200 kg (17.4);
• de opslag van 56 ton voorwerpen uit kunststof tot een totale opslag van 4.056 ton kunststofpaletten en andere voorwerpen uit kunststof (23.3.1.c);
• de opslag van 5.600 ton papier/karton tot een totale opslag van 9.600 ton (33.4.1.c);

Rubricering volgens aanvrager: 16.3.1.2 - 17.1.1.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.3.b - 17.3.6.3.a - 17.4 - 19.6.1.c - 23.3.1.c - 33.4.1.c - 43.1.2.a;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de deputatie.

De aanvraag ligt van 12 augustus 2017 tot en met  11 september 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kerkstraat 21 te 2430 Laakdal.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Kerkstraat 21, 2430 Laakdal), per e-mail () of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Indien u het dossier wil inkijken, kan u een telefonisch een afspraak maken via 013 35 90 11.

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV