gemeente Laakdal
A  A  A  A 

In de kijker


     
      

Volg het dagelijks nieuws uit Laakdal op www.facebook.com/GemeenteLaakdal            

        

Win je pop-up in het voormalig gemeentehuis van Eindhout!

De gemeente Laakdal organiseert een wedstrijd voor jong creatief ondernemend talent. De winnaar mag een jaar lang gratis gebruik maken van een unieke locatie, het voormalig gemeentehuis van Eindhout, om zijn/haar zaak uit te baten.


We willen starters helpen om de levensvatbaarheid van hun project uit te testen zonder dat ze hiervoor grote financiële risico’s moeten nemen. We zijn er immers van overtuigd dat er heel wat creatief ondernemend talent rondloopt. Een jaar lang gratis onderdak voor je handelszaak geeft een startende ondernemer extra ademruimte.


Wie kan deelnemen? Iedereen die minder dan 2 jaar geleden is gestart met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep of plannen heeft om te starten met een eigen zaak en een creatief innovatief idee heeft. Allerlei initiatieven waarbij er een rechtstreeks contact is tussen de ondernemer en het publiek zijn toegelaten, van creatief atelier tot horecazaak tot winkel, er kan heel veel. Kandidaten kunnen hun projectvoorstellen via het daarvoor voorziene formulier tot en met 13 oktober indienen. De deelnamevoorwaarden zijn terug te vinden in het deelnamereglement.

Een professionele jury kiest uit de projectvoorstellen de winnaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de creativiteit en haalbaarheid van het concept en de motivatie van de kandidaat. Bovendien wordt ook gekeken hoe het idee inspeelt op de noden van Laakdal en de meerwaarde voor de gemeente.

Op 27 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt, die vanaf 4 december 2017 zijn pop-up kan uitbaten in het voormalig gemeentehuis van Eindhout.

Van begin augustus tot eind september zal Miette Dierckx, finaliste van Mijn Pop-Up restaurant 2016, het pand al een eerste keer omtoveren tot zomerpop-up cocktailbar. Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de wedstrijd hebben de mogelijkheid om het pand tijdens de zomerpop-up al eens te gaan bekijken. Er zal ook een informatiesessie over de wedstrijd plaatsvinden op 18 september om 19.30 u in het voormalig gemeentehuis van Eindhout, Eindhoutdorp 13 te Laakdal. Aansluitend wordt een rondleiding in het pand georganiseerd.

Voor meer info kan je contact opnemen met de dienst lokale economie, tel. 013 67 03 85 of .

Heb je interesse om van dit pand je permanente stek te maken en het te kopen?
Neem dan contact op met de dienst Algemene Zaken: 013 67 01 15, .

Deelnameformulier Win een pop-up
Deelnamereglement Win een pop-up

        


Start fase 2 werken - Smissestraat afgesloten vanaf 9 oktober 

De volgende fase van de werken in de Smissestraat start 9 oktober met de heraanleg van de rijbaan, de fietspaden en voetpaden, dit met specifieke aandacht voor de veiligheid van de overstekende schoolkinderen.

Tegen 9 oktober zal de Markt opnieuw toegankelijk zijn, niet via de Smissestraat maar wel via Houthoek en Steenbergen.

Lokaal verkeer zal kunnen omrijden via de Veldstraat. De Vrije Basisschool Groot-Vorst is toegankelijk via Gastenhuis (achteringang). Deze omleiding zal niet worden aangegeven om overlast van doorgaand verkeer te vermijden.

Doorgaand verkeer van Vorst Meerlaar richting Veerle, Diest, en Westerlo wordt immers omgeleid via de Nieuwe Baan, Schoterweg, Tessenderloseweg en Diestsebaan.

De werken gebeuren in verschillende fasen. Hieronder vind je een voorlopig overzicht van de planning van de werken met toelichting van de hinder die ze teweeg brengen. Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met de weersomstandigheden en kunnen de werken bij slecht weer vertraging oplopen.

Voor updates, volg ook ons ook op Facebook: www.facebook.com/gemeentelaakdal

Overzicht van de verschillende fases:

9-15/10: uitbraak van de bestrating van de rijbaan
De rijbaan is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voet- en fietspaden blijven gedeeltelijk liggen en zijn dus bruikbaar.

16-27/10: plaatsing fundering en straatkolken (voor de afvoer van het regenwater)
Tijdens de dag (van 7.00 u. tot 17.00 u.) zal de rijbaan niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer, ’S avonds is de rijbaan wel toegankelijk op eigen risico. Voet- en fietspaden blijven toegankelijk tijdens de dag en na 17.00 u.

6-10/11: aanbrengen van glijbekisting (voor de boordsteen tussen de rijbaan en het fietspad)
Vanaf 6 november is de Smissestraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Bewoners zullen met hun voertuigen niet meer in hun garages kunnen gedurende 8 dagen, nadat de glijbekisting is geplaatst, omwille van de uitharding. Er zal hieromtrent en over de juiste planning nog een bericht volgen.

13-24/11: asfalteringswerken (de rijbaan wordt geasfalteerd en de voetpaden worden opengebroken)
De Smissestraat is volledig afgesloten voor alle verkeer.

20/11-15/12: betonwerken (voor het aanleggen van het verhoogd plateau voor de school)
Na het plaatsen van het plateau moet er rekening gehouden worden met een uithardingstijd van om en bij de 28 dagen en is de straat dus ook volledig afgesloten.

Nadien worden de voet- en fietspaden aangelegd

We danken je alvast voor je begrip.

 
  


40 jaar Laakdal!

In 2017 vieren we het 40-jarig jubileum van gemeente Laakdal. Het ganse jaar door organiseren we diverse activiteiten waar we iedereen op uitnodigen. In het najaar sluiten we het feestjaar af met een echt volksfeest tijdens het openingsweekend van het nieuwe gemeentehuis.
Speciaal voor het feestjaar werd ook het huidige logo in een feestjasje gestoken..
 
   
        


Een nieuw gemeentehuis met herinrichting van de dorpskern van Groot-Vorst


De eerstkomende jaren zal de dorpskern van Groot-Vorst
een hele transformatie ondergaan.
Samen met de bouw van het nieuwe gemeentehuis in het centrum van Groot-Vorst wordt ook de dorpskern heringericht, zodat we alle dienstverlening op 1 plaats kunnen centraliseren en we de toegankelijkheid naar deze dienstverlening zo optimaal en aangenaam mogelijk kunnen maken voor alle Laakdalse burgers.
Het wordt een super-geïsoleerd en bijna-energieneutraal gebouw dat voornamelijk met hernieuwbare energie verwarmd zal worden.
 

Bekijk hier de folder 

Volg hier het verloop van de werken!

  

      


Pidpa voert rioleringswerken uit in Veerle-Heide


In de straten Witte Hoeve, Zandstraat, Veerle-Heide en Lakstraat zal een gescheiden afwateringsstelsel aangelegd worden. Hierbij zullen ook de grachten ingezet worden om het water te bufferen.

Bekijk hier de folder

Volg het verloop van de werken via werken en omleidingen
  

      


De begraafplaatsen van Laakdal worden heringericht


De herinrichting kadert in de nieuwe toekomstvisie voor de begraafplaatsen in Laakdal. Het gemeentebestuur wil de nabestaanden op een serene manier afscheid laten nemen van hun dierbare overledenen. Daarom streven we naar aangename en rustgevende begraafplaatsen die tevens voor iedereen toegankelijk zijn en een uniforme uitstraling hebben.

Meer info vind je hier

 


        


Bouwproject Capellebeemden in Klein-Vorst

Tegen eind 2018 zal het dorpscentrum van Klein-Vorst er helemaal anders gaan uitzien. Op de hoek van de Geelsebaan-Meerlaarstraat, waar vroeger de Witte School stond, start de Kleine Landeigendom in samenwerking met het gemeentebestuur met het project Capellebeemden.

Bekijk hier de folder
Bekijk hier de presentatie die getoond is op de infoavond

 

     


Laakdal maakt werk van de trage wegen!

Tussen het schoolgebouw van VBS De Wijngaard en de kerk in Veerle werd de trage weg onder handen genomen.  Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal, op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, verhard of onverhard, breed of smal. Trage wegen zijn vooral veilige verbindingen en bieden een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. 


 
       

   


Bescherm je kippen tegen vossen en marters

Vind hier alle nuttige informatie. Om de schadeproblematiek in Vlaanderen op te volgen heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt opgericht. Dit meldpunt vind je via deze link.

 

Activiteit invoeren

Jouw activiteit in de uitdatabank?
Klik hier

Jouw activiteit in het infoblad?
Klik hier

Aanmelden

Nieuwsbrief

E-mail
Bookmark and Share
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV