gemeente Laakdal
A  A  A  A 

GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

Verplicht vanuit het decreet van de ruimtelijke ordening dd 18/05/2000

Decretale opdracht:

advies bij opmaak structuurplan gemeente (GRS)

 • advies bij opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
 • advies bij opmaak van stedenbouwkundige verordeningen
 • advies over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening

Bijkomende opdrachten in overleg met schepencollege

in gemeente Laakdal heeft gecoro-advies verleend over:

 • grotere verkavelingen
 • grotere bouwdossiers
 • speciale bouwdossier (denk aan windmolens Nike, uitbreidingen bp, …)
 • apartementsgebouwen

Samenstelling

Wie zit er in?

Deskundigen op gebied van ruimtelijke ordening (minimum 1/4 van het totaal aantal leden)

Vb. architecten, juristen, planologen

vertegenwoordigers van de voornaamse maatschappelijke geledingen binnen de gemeente

vb. vereniging van zelfstandigen en werkgevers, vereniging van de landbouwers, vereniging van handelaars, vereniging van werknemers, vereninging van milieu- en natuur

Wie benoemt de leden?

De gemeenteraad benoemt de leden

De voorzitter en de secretaris worden voorgedragen door het cbs en benoemd door de gemeenteraad

Voor elk lid wordt er ook een plaatsvervanger benoemd

De benoeming van de gecoro wordt aan de Vlaamse regering en de bestendige deputatie voorgelegd

De Vlaamse regering zal na advies van de BD een beslissing nemen

Hoeveel leden kunnen er zijn?

het aantal leden is in functie van het inwonersaantal van de gemeente

 • Voor de gemeente Laakdal is het ledenaantal minimum 9 en maximum 13
 • In dit aantal zit de voorzitter bij in en de voorzitter moet tevens een deskundige zijn.
 • Het mandaat van een lid duurt 6 jaar en loopt gelijk met de legislatuur van de gemeenteraad

Onverenigbaarheid voor een gecoro-lidmaatschap

Er kunnen geen politiekers uit de eigen gemeente in de gecoro zitten doch wordt er één vertegenw van elke politieke fractie uitgenodigd

 • bij elke zitting. Zij kunnen de toelichtingen volgend doch kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging en adviesvorming
 • en stemming over de punten
 • Je mag niet zetelen in een andere adviescommissie inzake RO op een ander bestuurniveau
 • Je mag niet veroordeeld zijn op gebied van RO of stedenbouw

Meer info op : www.ruimtelijkeordening.be

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV