gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Gemeentelijke diensten

Secretaris Jerry Verspreet

Tel. 013 67 01 10

De secretaris is de hoogste ambtenaar en het hoofd van het personeel. Hij heeft de algemene leiding van de gemeentediensten. De secretaris vormt de verbinding tussen het ambtelijke en het politieke niveau. Hij speelt een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, neemt deel aan de vergaderingen en stelt de notulen op. Samen met de burgemeester ondertekent hij de briefwisseling.


Financieel beheerder Freddy T‘Syen

Tel. 013 35 90 40
 

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten en het betalen van de uitgaven van de gemeente. Hij maakt de begroting op, controleert de wetmatigheid van de documenten en beslissingen inzake toelagen en subsidies, doet de beleggingen, voert de belastingscohieren en het beheer en opvolging van leningen uit.De gemeentelijke diensten staan voor u klaar om u zo snel en efficient mogelijk verder te helpen met uw aanvragen, formulieren of documenten.
Adres: Administratief centrum, Kerkstraat 21 te Groot-Vorst.

Het magazijn en de garage zijn gelegen tegenover het Administratief centrum, Kerkstraat 38.

De sportdienst, alsook de gemeenteljike sportaccomodaties en de cafetaria, vindt u in het sportcentrum Kwade Plas te Veerle.

Organogram

klik hier

Gemeentelijke diensten

openingsuren
sluitingsdagen
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV