gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Burgerlijke stand

De dienst burgerlijke stand houdt zich bezig met de belangrijke gebeurtenissen in uw leven: geboorte, huwelijk en overlijden. Deze gebeurtenissen worden geregistreerd in de gemeente waarin ze zich voordoen. De akten die de dienst burgerlijke stand hiervan opmaakt dienen als basis voor het bevolkingsregister. Verder kunt u bij de dienst burgerlijke stand terecht voor adoptie, erkenningen, inzage van uittreksels uit het geboorteregister, naamsveranderingen en nationaliteiten.

Adoptie
Adresopzoekingen
Begraafplaatsen
Belgische nationaliteit
Beroep
Betwisting vaderschap
Bewijzen, uittreksels, attesten
Concessies
Echtscheiding
Eensluidend verklaren van documenten
Erkenning
Geboorte
Gedrag en straffen
Gezworenen
Huwelijk
Identiteit
Militie
Naam en voornaam
Overlijden
Pasfoto's
Polio-inentingen
Reispas
Reistoestemming minderjarigen
Rijbewijzen
Samenwonen
Stamboomonderzoek
Studietoelagen
Verkiezingen
Vreemdelingenzaken
Wettigen van handtekeningen
Wilsbeschikkingen

© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV