gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Wat doet de sportdienst?


Algemeen:

De sportdienst zorgt vanuit het gemeentelijk 'Sportcentrum 'Kwade Plas' voor de uitvoering van het sportbeleidsplan, de programmering en de coördinatie van de sportactiviteiten en het dagelijks beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Dagelijks proberen wij onze missie ‘zoveel mogelijk inwoners aan te zetten tot gezond bewegen’ na te streven.


Beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties:

De sportdienst neemt vanuit het sportcentrum ‘Kwade Plas’ het dagelijks beheer waar van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Onze beheerstaken zijn onder andere:

 • alle financiën en dagelijkse boekhouding voor aankopen;
 • alle personeelszaken;
 • verhuringen, reservaties en concessiecontracten;
 • publiciteit en aanmaak van brochures;
 • statistieken;
 • sportverzekeringen en subsidies;
 • lesgevers;
 • contacten met externen en diverse andere sportinstanties (Bloso, privaat, SVS,…);
 • onderhoud en toezicht van sportterreinen;
 • onderhoudscontracten;
 • veiligheidscontrole.

Sportpromotie en animatie:
Via ons sportief aanbod trachten wij de tekorten in de sportmogelijkheden van alle leeftijdsgroepen aan te vullen om zo te voldoen aan een 'sport voor allen'-beleid.

Vaak gebeurt dit in samenwerking met de sportclubs en de scholen of met hulp van de sportraad en vrijwilligers.

We leggen hierbij de nadruk op jeugdwerking en doelgroepen die niet veel kansen krijgen, zoals senioren, personen met een handicap, sportclubs met problemen, jongeren met motorische problemen, ... .

Wij werken aanvullend en gaan niet de taak van een sportclub overnemen.


Algemene en specifieke sportinformatie:

Bij de sportdienst vindt u meer informatie over wetgeving, modellen en sportverenigingen.

Als u een student bent in een sportrichting, een sportieve club runt, of als u gewoonweg meer wilt weten over vrijwilligerswerk, subsidies voor sportverenigingen, enzovoorts, dan kunt u bij ons terecht met al uw vragen.Gratis sportverzekering voor éénmalige activiteiten:

Wanneer u als socio-culturele vereniging of jeugdvereniging niet aangesloten bent bij een sportfederatie, kunt u bij de sportdienst terecht voor een verzekering bij sportpromotionele activiteiten.

Wij versturen de aanvragen voor een gratis verzekering naar Bloso. Breng dus uw aanvraag tijdig bij ons binnen want deze moet minimaal 4 weken vóór de sportactiviteit bij Bloso toekomen. 

U kunt deze verzekering ook aanvragen via ons e-formulier, klik hier.


Subsidies voor clubs en trainers en individuele sporters:

Elk jaar worden er subsidies uitgedeeld. Zowel van de gemeente, als van de Vlaamse Overheid en sportraad.

Bij de sportdienst kunt u navragen op welke subsidies u recht hebt en hoe u deze kunt aanvragen.


Aanwerven sportmonitoren

Bent u student L.O. of student met een pedagogische opleiding?  
Bent u actief als leid(st)er in een jeugdbeweging? Gaat u graag om met kinderen?

Dan bent u degene die we zoeken om begeleid(st)er te zijn tijdens onze sportkampen!

Voor meer info:
 .


Uitlenen van (sport)materialen

De sportdienst zelf leent geen materialen uit. Zij is wel het contactpunt tussen de uitleendiensten van de Provincie of van Bloso.
(Via Bloso)
(Via Provincie Antwerpen)


Vorming

Wilt u weten waar u een opleiding (initiator) in een bepaalde sporttak kan volgen en hoeveel dit kost?
Wilt u een sportieve bijscholing volgen?

Klik dan op onderstaande links. Hier vindt u informatie over sport-technische, sport-medische en sport-bestuurlijke vormingen.

 • Aanbod van Bloso - Vlaamse Sportdienst
 • Aanbod Provinciale Sportdienst Antwerpen
 • Aanbod Provinciale Sportdienst Limburg
 • Aanbod Prov SD Brabant

 

Sportbeleidsplan uitvoeren

Om de zes jaar stelt de sportdienst een sportbeleidsplan op. Dat doet zij in samenwerking met belangrijke partners zoals de sportclubs, de sportraad, de schepen van sport, ... .

De gemeenteraad en het college, onder impuls van de schepen van sport, bepalen uiteindelijk de te behalen doelstellingen.
De sportdienst moet deze uitvoeren. De sportraad geeft hen daarbij advies en helpt waar mogelijk.

Hebt u zelf ideeën, opmerkingen of wilt u meewerken aan het gemeentelijk sportbeleid?
Stuur ons een mailtje: .

Download: voornaamste doelstellingen sportbeleidsplan 2008 - 2013

Sport

Contactgegevens:
Sportdienst Laakdal
Kwade Plas 1,
2431 Laakdal (Veerle)
( in de gemeentelijke sporthal te Veerle)

Tel:  014 84 19 87
mail:  

Openingsuren
ma: 09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
di: 09.00 - 12.00 uur
wo: 09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
do: 09.00 - 12.00 uur
vr: 09.00 - 12.00 uur
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV