gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Bewijzen, uittreksels en attesten

De dienst burgerzaken levert volgende attesten af:

 • bewijs van woonst;
 • bewijs van nationaliteit;
 • bewijs van leven;
 • samenstelling van het gezin;
 • getuigschrift van verblijf voor een huwelijk;
 • afschrift van de geboorteakte als u in Laakdal (of een vroegere deelgemeente) geboren bent;
 • afschrift van de huwelijksakte als u in Laakdal (of een vroegere deelgemeente) gehuwd bent;
 • afschrift van de overlijdensakte als men in Laakdal (of een vroegere deelgemeente) overleden is of als Laakdal de laatste woonplaats van de overledene was;
 • afschrift van de echtscheidingsakte als men in Laakdal (of een vroegere deelgemeente) gehuwd was;
 • internationaal uittreksel uit de geboorteakte (formule A);
 • internationaal uittreksel uit de huwelijksakte (formule B);
 • internationaal uittreksel uit de overlijdensakte (formule C;)
 • uittreksel van nationaliteit.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst weergeven.

U kunt enkel attesten, uittreksels en afschriften van uzelf krijgen.

Hoe aanvragen ?
U kunt de attesten steeds persoonlijk komen aanvragen, waarna u ze dadelijk kunt meenemen.
U kunt de attesten ook aanvragen:

 • via dit formulier (voor attesten uit het bevolkingsregister);
 • via dit formulier (voor uittreksels uit aktes van de burgerlijke stand).

De attesten worden dan, ten laatste 3 werkdagen na uw aanvraag, aan u toegestuurd via post of mail.  
 
Indien iemand anders (zelfs verwant) voor u een attest, uittreksel of getuigschrift moet komen afhalen, kan dit enkel als men een schriftelijke volmacht en een kopie van uw identiteitskaart meebrengt.
Aan derden zoals schuldeisers, advocaten, notarissen, … wordt enkel een attest, uittreksel, afschrift of getuigschrift afgeleverd indien het door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.
De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Dit kan per brief, fax of per mail en moet de reden vermelden waarvoor men het attest nodig heeft.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV