gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Premies

Het OCMW heeft twee premies in het leven geroepen : sociaal-pedagogische toelage en energiepremie.

De sociaal-pedagogische toelage wordt jaarlijks verleend aan ouders van een in Laakdal gedomicilieerd gehandicapt persoon van 0-65 jaar als tussenkomst in de kosten voor opvoeding en verzorging. Deze premie moet jaarlijks terug aangevraagd worden.

De energiepremie wordt jaarlijks verleend aan iedere in Laakdal gedomicilieerde abonnee (of inwonend familielid) van Interelectra/Iveg die een minimuminkomen (RMI-inkomensgarantie voor ouderen-tegemoetkoming) geniet.  Deze premie moet jaarlijks terug aangevraagd worden.

Meer informatie kan u bekomen via de website van het OCMW Laakdal.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV