gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Bouwen en verbouwen

De kerntaken van de dienst Ruimtelijke ordening van de gemeente Laakdal hebben tot doel om de ruimtelijke omgeving zo goed mogelijk te beheren, waardoor de leef- en bewoonbaarheid door de diverse gebruikers in optimale omstandigheden kan gebeuren met een minimum aan conflictsituaties.
Hierbij wordt in belangrijke mate aandacht geschonken aan het reeds bestaande stedenbouwkundig en architecturaal patrimonium. Dit sluit evenwel niet uit dat een goede hedendaagse stedenbouwkundige of architecturale invulling ten gronde wordt ondersteund.

De kerntaken van de dienst Ruimtelijke Ordening kunnen in een aantal duidelijke items ingedeeld worden:

 • het adviseren, informeren en bijsturen van de stedenbouwkundige aanvragen;
 • het afleveren van stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige informatie;
 • het uitvoeren van een stedenbouwkundig handhavingsbeleid, de zogenaamde bouwcontrole;
 • huisvestingsbeleid en verbeterings- en/ of aanpassingspremie;
 • het adviseren, informeren en begeleiden van de aanvragen m.b.t. woonverbeteringspremies;
 • inventaris van de leegstaande en verwaarloosde woonpanden;
 • inventaris van de leegstaande bedrijfspanden;
 • de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan en de Uitvoeringsplannen;
 • de opmaak van beleidsvoorbereidende stedenbouwkundige- en planologische studies;
 • de opbouw en de actualisatie van een Geografisch Informatiesysteem (GIS);
 • actualisatie en bijhouding van het plannen- en vergunningenregister conform het Decreet Ruimtelijk Decreet in GIS-omgeving;
 • de opmaak en evaluatie van stedelijke reglementen en verordeningen i.v.m. ruimtelijke ordening.

 

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV