gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Zonevreemde woningen

Hebt u een zonevreemd gebouw ?

Wat moet u doen?

Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het "zonevreemd" genoemd (bv. een woning in agrarisch gebied).
Een zonevreemde constructie is een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is binnen een niet-vervallen verkaveling.

U kunt nagaan of de in het verleden uitgevoerde werken in aanmerking komen voor een regularisatie.
Zo ja, dan moet u een regularisatieaanvraag indienen. Als de werken voldoen aan de nieuwe regels voor zonevreemde woningen, worden ze alsnog vergund.

Uw aanvraag wordt behandeld als een gewone aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Voor bepaalde werken zult u dan ook een architect moeten inschakelen.

Meer informatie vindt u hier.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV