gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Onbewoonbaarverklaring


Leegstaande, verkrotte, verwaarloosde, ongeschikte-onbewoonbare woningen.
Indien de woning niet voldoet aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en comfort, kan de burgemeester, of in beroep de bevoegde minister, de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar laten verklaren. De woning zal dan opgenomen worden op een inventarislijst en de eigenaar zal jaarlijks een heffing verschuldigd zijn. 

            
Leegstaande bedrijfsruimten.
De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten is een Vlaamse gewestbelasting die kadert in de strijd tegen het stedelijk verval.
Bedrijven die niet meer gebruikt worden, lopen het risico op de inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten opgenomen.  Dit met alle gevolgen van dien. 


 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV