gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Handel


Vergunningen en reglementen

Milieuvergunning
Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Openingsuren en wekelijkse rustdag
De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening bepaald dat alle handelaars onderworpen zijn aan de wekelijkse rustdag. Onder wekelijkse rustdag dient te worden verstaan een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.

Handelaars zijn onderworpen aan de volgende sluitingsuren: voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdag voor een wettelijke feestdag (als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 uur toegelaten op de zaterdag die voorafgaat); voor 5.00u en na 20.00 uur op de andere dagen.
Nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00u en 18.00u. De private bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00u en 5.00u.

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars kan het College van Burgemeester en Schepenen afwijkingen op bovenstaande wetgeving toestaan. Het College kan afwijkingen van 15 dagen per jaar toestaan voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten. Afwijkingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de gemeentelijke dienst lokale economie.

Reclameborden
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair plaatsen op openbaar domein zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. Een vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Uitstalling koopwaar
De uitbater van een handelszaak mag geen uitstalinrichtingen van koopwaar plaatsen op openbaar domein zonder een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. Een vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Socio-economische vergunning
De wet op de handelsvestigingen regelt de vergunningen voor detailhandelszaken die groter zijn dan 400m² netto verkoopsoppervlakte. Indien u een winkel wil openen die groter is dan deze oppervlakte, dan moet u een aanvraag tot socio-economische vergunning indienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

Machtiging ambulante handel
Indien u ambulante activiteiten wil uitoefenen op het openbaar domein in Laakdal, dient u voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hier vindt u het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein in Laakdal en het retributiereglement.

Vergunning  uitbating nachtwinkel
De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Raadpleeg hier het K.B. betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Subsidies

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de gemeente Laakdal worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een vestigingspremie van 250 euro aan ondernemers die zich op haar grondgebied vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst lokale economie. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de twee jaar na de datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. De voorwaarden betreffende de toekenning van een vestigingspremie aan zelfstandigen kan u hier raadplegen.

In de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Er zijn ook verschillende maatregelen die van toepassing zijn bij hinder door openbare werken.

Verhoog de zichtbaarheid van uw zaak

Cadeaubon Laakdal Schenkt

Op zoek naar een leuk cadeau ? Met de cadeaubon Laakdal Schenkt hoeft u niet langer te zoeken! Laakdal Schenkt is een waardebon van 5, 10 of 25 euro die kan besteed worden in de deelnemende Laakdalse handelszaken.
U kan de cadeaubon aankopen op volgende adressen:
  • Gemeentehuis, Kerkstraat 21, Laakdal
  • Dienst Toerisme, Kerkstraat 21, Laakdal
  • Huis Eeckhoudt, Meerlaarstraat 79, Laakdal (enkel in de voormiddag)
De lijst met de deelnemende handelaars vindt u hier.
Meer info: dienst Lokale economie, Kerkstraat 21, Laakdal, tel. 013 67 03 85, .
Elke Laakdalse handelaar kan zich gratis inschrijven via om deel te nemen aan ‘Laakdal Schenkt’. Meer info vindt u hier.

Ondernemersgids

U kan zich als handelaar gratis registreren in de gemeentelijke ondernemersgids:
  • via de ondernemersgids, die alle informatie over zelfstandigen bundelt, is uw onderneming vindbaar voor geïnteresseerde klanten en bezoekers;
  • gegevens van uw onderneming die beschikbaar zijn via de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen worden automatisch ingevuld, waardoor het aanvullen van de gegevens amper tien minuten duurt;
  • u kan bijkomende informatie, zoals openingsuren, opendeurdagen … publiceren;
  • u bepaalt zelf of de up-to-date informatie die u aanlevert over uw onderneming gepubliceerd wordt in de digitale ondernemersgids of enkel zichtbaar is voor de gemeentelijke dienst lokale economie;
  • door de juiste contactgegevens aan te vullen, kan u sneller en gerichter informatie ontvangen over wegenwerken, subsidies, etc.
U kan zich registreren en uw ondernemersprofiel beheren door hier in te loggen via een e-ID lezer. Indien u niet beschikt over een e-ID lezer kan u deze gratis afhalen op de dienst Lokale economie. Een handleiding over de ondernemersgids kan u hier raadplegen.

Aanvraag evenement

Indien u met uw zaak of in samenwerking met andere ondernemers een evenement wil organiseren, dan dient u hiervoor toestemming te vragen aan het gemeentebestuur via het aanvraagformulier evenementen.

Reclameborden

De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair plaatsen op openbaar domein zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. Een vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Bereikbaarheid van uw zaak

Informatie over openbare werken in Laakdal vindt u hier.

Winkelinformatienetwerk

Het Winkelinformatienetwerk (WIN) is een samenwerkingsverband tussen winkeliers, de gemeenten en de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. In elke gemeente van de politiezone is een WIN actief. Met een WIN trachten we het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, sociale controle te bevorderen en de preventiegedachte te verspreiden. Dankzij een computerprogramma en een databank met contactgegevens van de deelnemers kan de politie een ingesproken waarschuwingsbericht verspreiden naar alle winkeliers die lid zijn van het WIN. Een voorbeeld is het verspreiden van het signalement van een betrapte winkeldief die op de vlucht is geslagen.

Via hetzelfde systeem verspreidt de politie ook preventieve tips. De handelaars die vrijwillig het engagement opnemen om mee te werken aan de informatie-uitwisseling en de sensibilisatie, noemen wij WIN-medewerkers. Samen vormen zij het lokale winkelinformatienetwerk. Als u zich als handelaar wil engageren voor dit initiatief, kan u zich aansluiten bij het WIN door dit formulier in te vullen. U kan eveneens een inschrijvingsformulier bekomen bij de gemeentelijke dienst lokale economie (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Het huishoudelijk reglement Winkelinformatienetwerk kan u hier downloaden.

Ambulante handel

Indien u als handelaar ambulante activiteiten wil uitoefenen, dus handel drijven zonder gebonden te zijn aan een vaste locatie, dient u een aantal formaliteiten in orde te brengen. U moet onder meer in het  bezit zijn van een machtiging voor ambulante handel, die u kan aanvragen bij een ondernemersloket. Hier vindt u een duidelijke omschrijving van welke formaliteiten u in orde moet brengen.
Indien u ambulante activiteiten wil uitoefenen op het openbaar domein in Laakdal, dient u voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hier vindt u het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein in Laakdal en het retributiereglement.

Nachtwinkels

Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m², die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
Een privaat bureau voor telecommunicatie is iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Vergunningen
De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Reglementen
In de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wordt bepaald dat nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00u en 18.00u. De private bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00u en 5.00u.
In  politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werden specifieke bepalingen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie opgenomen in de politiecodex.
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV