gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Beroepskaart

Vreemdelingen, die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, die een welbepaalde zelfstandige beroepsactiviteit wensen uit te oefenen op een vooraf bepaald handelsadres moeten houder zijn van een beroepskaart.

Er bestaan een aantal uitzonderingen:

  • de vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich te vestigen;
  • de erkende politieke vluchtelingen;
  • bepaalde categorieën van zelfstandigen wier verblijf in België korter is dan 3 maanden;
  • de buitenlandse studenten die in België in het kader van hun studies een stage vervullen.

De aanvraagformulieren voor de beroepskaart kunnen bekomen worden op de dienst burgerzaken. Eens de beroepskaart afgeleverd is door het ministerie, kan deze ook afgehaald worden op de dienst burgerzaken.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV