gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Gemeentelijke raad lokale economie

De gemeentelijke raad voor lokale economie is een advies- en overlegorgaan dat tweemaandelijks vergadert. In deze raad zetelen personen die voldoen aan het statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep en die een handelsactiviteit ontwikkelen of een commerciële bedrijvigheid uitoefenen in Laakdal. De doelstellingen van de raad voor lokale economie zijn:

  • adviezen leveren bij het uitstippelen van het lokaal economisch beleid;
  • beraadslagen over aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen;
  • de coördinatie van de lokale economie door overleg, samenwerking en informatie;
  • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven met betrekking tot de lokale economie.

De statuten van de gemeentelijke raad voor lokale economie vindt u hier.

Nieuwjaarsreceptie
De gemeentelijke raad voor lokale economie organiseert jaarlijks op de laatste zaterdag van januari een nieuwjaarsreceptie voor de Laakdalse ondernemers.

Land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke land- en tuinbouwraad is een adviesraad en een overlegorgaan voor alle landbouwers van Laakdal. De landbouwraad heeft volgende doelstellingen:
  • overleg en samenwerking onder de landbouwers van Laakdal tot stand brengen;
  • adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die betrekking hebben op landbouw, tuinbouw, veeteelt en andere verwante sectoren;
  • promotie maken voor de eigen producten;
  • individuele en gezamenlijke belangen behartigen.
De statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad vindt u hier.

LaLaLapad
Laakdal kent een grote verscheidenheid aan land- en tuinbouwbedrijven die representatief zijn voor de moderne landbouw. Het LaLaLapad (Laakdalse landbouwers lachen je toe) is een fiets- en wandelroute voor alle leeftijden, ontwikkeld door de Laakdalse landbouwraad, langs 15 landbouwbedrijven. De route kan gefietst worden met behulp van een GPS of smartphone en kan gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek. Er zijn ook infoborden voorzien bij elk van de deelnemende bedrijven met daarop extra weetjes over dat bedrijf. Meer info over het LaLaLapad vindt u terug op www.lalalapad.be.

Laakdalse hoeveproducten als relatiegeschenk
Laakdal kent een grote verscheidenheid aan land- en tuinbouwbedrijven, die elk hun eigen hoeveproducten produceren. De Land- en tuinbouwraad werkt momenteel het project ‘Laakdalse hoeveproducten als relatiegeschenk’ uit. Dit project wordt gesubsidieerd door Provincie Antwerpen.

Lokale economie

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 67 03 85

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV