gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Veiligheid en Verkeer

Veiligheid en verkeer zijn twee aspecten die nauw met elkaar verbonden zijn.

Op deze en volgende pagina’s zijn dan ook de verschillende zaken benoemd die met deze twee aspecten verbonden zijn.

 


  • Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

 

 


 


 

Presentatie infosessie ontsluiting Langvoort Laakdal - Meerhout

Op verzoek van het Laakdalse gemeentebestuur kwamen de dienst voor de Scheepvaart en Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 11 maart 2015 naar de Vrije Basisschool Meerlaar waar het studiebureau aan een 120-tal geïnteresseerde bewoners een stand van zaken gaf over de doortrekking van de Nikelaan en de aanpassing van het kruispunt Nikelaan – Biezenhoed – Langvoort. Vooraleer over te gaan tot een bepaald scenario was het namelijk belangrijk om een toelichting te geven aan de bevolking van Vorst-Meerlaar over de huidige situatie ter hoogte van de Nikelaan en de noodzakelijke aanpassingen.

De verschillende scenario’s die werden voorgesteld zijn hier ook terug te vinden.

Mobiliteit

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 35 90 10

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV