gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Signalisatievergunningen

Signalisatievergunningen particulieren

Wanneer bewoners de openbare weg innemen (bv. een verhuislift of een stelling op de stoep) dan dient men een signalisatievergunning aan te vragen bij de dienst mobiliteit.
Naast het aanvraagformulier van de gemeente moet men ook een plan en/of een beschrijving toe te voegen bij deze aanvraag.
De aanvraag moet minimaal 3 weken voor aanvang der werken ingediend te worden, hetzij via het e-loket, hetzij via mail (), hetzij via een aanvraag aan het loket. Bewoners van onze gemeente kunnen bovendien signalisatie huren bij onze gemeente. Zij staan zelf in voor de ophaling, de plaatsing en het terugbrengen van de signalisatie.

Opgelet: er wordt geen signalisatie ontleend zonder signalisatievergunning.

e-loket:formulier aanvraag signalisatievergunning

Signalisatievergunning aannemers

Elke aannemer die het openbaar domein inneemt dient een aanvraag in te dienen bij de dienst mobiliteit van onze gemeente. De aannemer gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van onze gemeente, welke vergezeld moet worden met een gedetailleerd signalisatieplan, conform de bepalingen opgenomen in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Een aanvraag dient volledig te zijn en minimaal 3 weken voor aanvang der werken ingediend te worden bij de dienst mobiliteit, hetzij via het e-loket, hetzij via mail () .
Eventuele adviezen van Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn of de politiezone zullen door onze gemeente aangevraagd te worden.

 e-loket: formulier aanvraag signalisatievergunning

Vergunning voor het plaatsen van een container

Wanneer een container op de openbare weg geplaatst wordt, dient vooraf een vergunning voor het plaatsen van een container aangevraagd te worden. Dit dient minimaal 8 werkdagen voor plaatsing van de container aangevraagd te worden, hetzij via het e-loket, hetzij via mail (), hetzij via een aanvraag aan het loket.

De container zelf dient te voldoen aan de bepalingen, opgenomen in  het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

e-loket: formulier aanvraag plaatsen container

 

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV