gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Lokaal verkeersbeleid

In het bestuurakkoord dat werd afgesloten stelt de gemeente dat bereikbaarheid een belangrijk thema is. Mede door de verdere ontwikkelingen op het vlak van woningen; handel en industrie is het daarom noodzakelijk dat deze bereikbaarheid gegarandeerd blijft.

Zo worden er nieuwe fietspaden aangelegd en wordt er onderhoud uitgevoerd aan bestaande fietspaden. Een voorbeeld van een nieuw fietspad zijn de plannen voor de aanleg van het fietspad Diestsebaan, Nieuwe Baan en Averboodse Baan. Hiermee wordt een veilige verbinding voor fietsers gerealiseerd tussen Laakdal en de nabije gemeenten .

De aanleg en het onderhoud aan weginfrastructuur is eveneens een onderdeel om de mobiliteit en bereikbaarheid te blijven garanderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn herstellngswerken aan wegen; schilderen van belijning; aanpassing van bestaande verkeerssituaties.

Verder wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd door een gemeentelijke bijdrage in verschillende vervoersbewijzen. Zo kunnen bewoners van onze gemeente genieten van een tussenkomst door de gemeente in de Omnipass en de Buzzypass.

Ook de verkeersveiligheid wordt dagelijks opgevolgd, waarbij potentieel gevaarlijke situaties en mogelijke conflictsituaties geanalyseerd worden. Na deze analyse volgen voorstellen tot verbetering, die ter advies worden voorgelegd aan verschillende instanties, zoals o.a. de verkeersdienst van de politiezone en de Afdeling Wegen en Verkeer. Na hun advies worden de nodige maatregelen genomen. 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV