gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Buurt Informatie Netwerk

BuurtInformatieNetwerk

Al enkele jaren zijn we in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vertrouwd met de zogeheten Buurtinformatienetwerken (BIN), waar elke burger gratis kan op inschrijven.

Wat houdt dit in?

1. Leden van een BIN engageren zich er toe om in geval van inbraak, (kleine) criminaliteit, vandalisme en/of bepaalde rampen dit te melden bij de politie op het nummer 014/56 47 00. De politie op haar beurt activeert het BIN-netwerk bij acuut gevaar of risico, m.a.w. verwittigt alle mensen die aangesloten zijn bij het Buurtinformatienetwerk van de respectieve buurt en eventueel ook de andere BINs naargelang de ernst van de situatie.

2. Wie lid is van een BIN, krijgt overdag of ’s nachts een waarschuwingstelefoontje wanneer inbrekers of verdachte handelingen zijn gesignaleerd in de buurt. Dankzij een computerprogramma en een databank met de contactgegevens van de deelnemers, kan de politie razendsnel een ingesproken waarschuwingsbericht verspreiden via de telefoon.

3. Daarnaast ontvangen de leden van het BIN op geregelde tijdstippen via email of in de brievenbus minder dringende boodschappen met beveiligingstips, populaire inbraakmethodes, rondtrekkende dadergroepen, … .

Meer info over het buurtinformatienetwerk vind je op de website van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV