gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Dienst Financiën

De dienst Financiën voert volgende taken uit: 

 • belastingreglementen opstellen;
 • aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen verzenden;
 • gemeentebelastingen innen;
 • de balans, de resultatenrekening en de begrotingsrekening opstellen;
 • verslag situatie gemeentekas opmaken;
 • belegging van de gemeentelijke gelden;
 • het schepencollege over alle financiële dossiers adviseren;
 • de inventaris van de roerende en onroerende goederen, de schulden, de toelagen, enz. bijhouden;
 • de gemeenteboekhouding houden;
 • leningen van de gemeente aangaan;
 • algemeen financieel beleid van de gemeente voeren in samenwerking met de verantwoordelijke schepen en de financieel beheerder;
 • de financiële nota van het budget opstellen in overleg met het managementteam;
 • mandaten tot betaling van de facturen en de rekeningen opstellen;
 • de belastingkohieren opstellen;
 • bezwaren ingediend tegen gemeentebelastingen behandelen;
 • controle op de uitvoering en afhandeling van de inkomende facturen;
 • aflevering van een visum met betrekkig tot overheidsopdrachten;
 • facturen en schuldvorderingen te betalen aan de gemeente opstellen;
 • toelagen uitbetalen.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV