gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Horeca


Vergunningen en reglementen

Horecavergunning
Een horeca-uitbater moet voor de (her)opening of overname van een horecazaak een aangifte slijterij van gegiste en sterke dranken indienen bij de gemeentelijke dienst lokale economie. Het aangifteformulier wordt door de dienst bezorgd aan de wijkagent en de brandweer die overgaan tot een gezamenlijke controle van de horecazaak.
Opgelet, bij renovatiewerken neemt u best voor aanvang van de werken contact op met de brandweer inzake brandveiligheidsvoorschriften.

Milieuvergunning
Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Sluitingsuur
Onverminderd de dansgelegenheden die vallen onder de Vlarem wetgeving geldt in Laakdal het volgende :

Artikel 46
§2
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de weekdagen van maandag tot donderdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

§3
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten van donderdag op vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

Artikel 47
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens het weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 04.00 uur en 07.00 uur.

De wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag worden gelijkgesteld met een zondag. De dag voor de wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag wordt gelijkgesteld met een zaterdag.

Artikel 48
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen verboden de toegang tot de zaak af te sluiten, het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is.

Artikel 51
De openbare inrichtingen, behalve deze in open lucht, zijn vrijgesteld van het sluitingsuur op oudejaarsnacht van 31 december op 01 januari en op de kermisdagen voor de openbare inrichtingen binnen de parochiegrenzen van de plaats van de kermis.

Het College van Burgemeester en Schepenen legt de jaarlijkse kermissen vast waarvoor deze regeling geldt.

Artikel 52
De Burgemeester kan een uitzondering voorzien op de bepalingen vervat in de artikelen 46 en 47 en dit op gemotiveerde wijze.

Lees meer in de politiecodex hoofdstuk 4.

Rookverbod
Vanaf 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van horecazaken. Vanaf dan kan in horecazaken enkel nog worden gerookt in een rookkamer of op een terras. Om niet als een gesloten plaats te worden beschouwd, moet een terras aan één zijde volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. De open zijde mag niet deel worden afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een windscherm of zonnewering. De uitbaters moeten duidelijk zichtbaar aan de ingang en ook in hun zaak rookverbodtekens aanbrengen. Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken, zoals asbakken en elektronische sigaretten, zijn verboden. Meer informatie kan u terug vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Raadpleeg hier het K.B. betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Subsidies

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de gemeente Laakdal worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een vestigingspremie van 250 euro aan ondernemers die zich op haar grondgebied vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst lokale economie. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de twee jaar na de datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. De voorwaarden betreffende de toekenning van een vestigingspremie aan zelfstandigen kan u hier raadplegen.

In de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Er zijn ook verschillende maatregelen die van toepassing zijn bij hinder door openbare werken.

Verhoog de zichtbaarheid van uw zaak

Cadeaubon Laakdal Schenkt
Op zoek naar een leuk cadeau ? Met de cadeaubon Laakdal Schenkt hoeft u niet langer te zoeken! Laakdal Schenkt is een waardebon van 5, 10 of 25 euro die kan besteed worden in de deelnemende Laakdalse handelszaken.
U kan de cadeaubon aankopen op volgende adressen:

  • Gemeentehuis, Kerkstraat 21, Laakdal
  • Dienst Toerisme, Kerkstraat 21, Laakdal
  • Huis Eeckhoudt, Meerlaarstraat 79, Laakdal (enkel in de voormiddag)

De lijst met de deelnemende handelaars vindt u hier.
Meer info: dienst Lokale economie, Kerkstraat 21, Laakdal, tel. 013 67 03 85, .
Elke Laakdalse handelaar kan zich gratis inschrijven via om deel te nemen aan ‘Laakdal Schenkt’. Meer info vindt u hier.

Ondernemersgids
U kan zich als horeca-uitbater gratis registreren in de gemeentelijke ondernemersgids:

  • via de ondernemersgids, die alle informatie over zelfstandigen bundelt, is uw onderneming vindbaar voor geïnteresseerde klanten en bezoekers;
  • gegevens van uw onderneming die beschikbaar zijn via de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen worden automatisch ingevuld, waardoor het aanvullen van de gegevens amper tien minuten duurt;
  • u kan bijkomende informatie, zoals openingsuren, opendeurdagen … publiceren;
  • u bepaalt zelf of de up-to-date informatie die u aanlevert over uw onderneming gepubliceerd wordt in de digitale ondernemersgids of enkel zichtbaar is voor de gemeentelijke dienst lokale economie;
  • door de juiste contactgegevens aan te vullen, kan u sneller en gerichter informatie ontvangen over wegenwerken, subsidies, etc.

U kan zich registreren en uw ondernemersprofiel beheren door hier in te loggen via een e-ID lezer. Indien u niet beschikt over een e-ID lezer kan u deze gratis afhalen op de dienst Lokale economie. Een handleiding over de ondernemersgids kan u hier raadplegen.

Indien u met uw zaak of in samenwerking met andere ondernemers een evenement wil organiseren, dan dient u hiervoor toestemming te vragen aan het gemeentebestuur via het aanvraagformulier evenementen.

Bereikbaarheid van uw zaak

Informatie over openbare werken in Laakdal vindt u hier.

Lokale economie

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 67 03 85

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV