gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Markten en kermissen

 

          

Om een rommelmarkt, jaarmarkt, braderij e.d. te organiseren, dient u toestemming te vragen aan het gemeentebestuur via het aanvraagformulier evenementen.

In Laakdal vinden jaarlijks acht openbare kermissen plaats. De standplaatsen op deze kermissen worden toegewezen per abonnement. Voor meer informatie over de toewijzing van standplaatsen kan u hier het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen in Laakdal en het retributiereglement raadplegen.

Vacante standplaatsen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website (nieuwsberichten). Kandidaturen voor vacante standplaatsen kunnen ingediend worden bij de gemeentelijke dienst lokale economie en dienen vergezeld te zijn van:
  • afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006;
  • alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;
  • verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;
  • enkel voor attracties met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron: keuringsbewijs attractie;
  • enkel voor vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: bewijs dat de vestiging voldoet aan reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Lokale economie

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 67 03 85

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV