gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke land- en tuinbouwraad is een adviesraad en een overlegorgaan voor alle landbouwers van Laakdal. De landbouwraad heeft volgende doelstellingen:
  • overleg en samenwerking onder de landbouwers van Laakdal tot stand brengen;
  • adviezen verstrekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die betrekking hebben op landbouw, tuinbouw, veeteelt en andere verwante sectoren;
  • promotie maken voor de eigen producten;
  • individuele en gezamenlijke belangen behartigen.
De statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad vindt u hier.

LaLaLapad

Laakdal kent een grote verscheidenheid aan land- en tuinbouwbedrijven die representatief zijn voor de moderne landbouw. Het LaLaLapad (Laakdalse landbouwers lachen je toe) is een fiets- en wandelroute voor alle leeftijden, ontwikkeld door de Laakdalse landbouwraad, langs 15 landbouwbedrijven. De route kan gefietst worden met behulp van een GPS of smartphone en kan gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek. Er zijn ook infoborden voorzien bij elk van de deelnemende bedrijven met daarop extra weetjes over dat bedrijf. Meer info over het LaLaLapad vindt u terug op www.lalalapad.be.

Laakdalse hoeveproducten als relatiegeschenk

Laakdal kent een grote verscheidenheid aan land- en tuinbouwbedrijven, die elk hun eigen hoeveproducten produceren. De Land- en tuinbouwraad werkt momenteel het project ‘Laakdalse hoeveproducten als relatiegeschenk’ uit. Dit project wordt gesubsidieerd door Provincie Antwerpen.

Subsidies

Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een premie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen. Hier vindt u het premiereglement. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst Leefmilieu. De aanvraag moet ingediend worden voor 30 juni van het betreffende broedjaar.

Het gemeentebestuur kan een subsidie verlenen voor het aanplanten van kleine landschapselementen, met het doel het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de gemeente Laakdal worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een vestigingspremie van 250 euro aan ondernemers die zich op haar grondgebied vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst lokale economie. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de twee jaar na de datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. De voorwaarden betreffende de toekenning van een vestigingspremie aan zelfstandigen kan u hier raadplegen.

In de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Er zijn ook verschillende maatregelen die van toepassing zijn bij hinder door openbare werken.

Landbouwtelling

De FOD Economie heeft de landbouwtelling zoals die vroeger bestond administratief vereenvoudigd naar een landbouwenquête. Er wordt rechtstreeks naar een steekproef van 75 % van alle landbouwers per gemeente een vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijst kan digitaal of op papier ingevuld worden.

Lokale economie

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 67 03 85

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV