gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Hoe starten als zelfstandige?

Het Agentschap Ondernemen is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Starters vinden er een heleboel nuttige informatie en handige diensten.

Hoe starten als zelfstandige ?
 1. Kies uw ondernemingsvorm
 2. Open een zichtrekening
 3. Richt (indien geen eenmanszaak) uw vennootschap op
 4. Inschrijving in Kruispuntbank voor ondernemingen via een erkend ondernemingsloket. Na inschrijving ontvangt u een uniek ondernemingsnummer
 5. Activeer uw btw-nummer
 6. Sluit u aan bij een sociaal verzekeringsfonds
 7. Sluit u aan bij een ziekenfonds

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Vergunningen en reglementen

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Een horeca-uitbater moet voor de (her)opening of overname van een horecazaak een aangifte slijterij van gegiste en sterke dranken indienen bij de gemeentelijke dienst lokale economie. Het aangifteformulier wordt door de dienst bezorgd aan de wijkagent en de brandweer die overgaan tot een gezamenlijke controle van de horecazaak. Opgelet, bij renovatiewerken neemt u best contact op met de brandweer (tel. 014/56 66 30 of e-mail ) inzake brandveiligheidsvoorschriften.

De wet op de handelsvestigingen regelt de vergunningen voor detailhandelszaken die groter zijn dan 400m² netto verkoopsoppervlakte. Indien u een winkel wil openen die groter is dan deze oppervlakte, dan moet u een aanvraag tot socio-economische vergunning indienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

Indien u als handelaar ambulante activiteiten wil uitoefenen, dus handel drijven zonder gebonden te zijn aan een vaste locatie, dient u een aantal formaliteiten in orde te brengen. U moet onder meer in het  bezit zijn van een machtiging voor ambulante handel, die u kan aanvragen bij een ondernemersloket. Hier vindt u een duidelijke omschrijving van welke formaliteiten u in orde moet brengen. Indien u ambulante activiteiten wil uitoefenen op het openbaar domein in Laakdal, dient u voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hier vindt u het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein in Laakdal en het retributiereglement.

De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Indien u met een taxibedrijf of een bedrijf voor verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) wil starten, moet u steeds een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voor een taxibedrijf wordt de vergunning afgeleverd door de gemeente waar u met uw taxi wil werken en gebruik maken van de taxistandplaatsen. Voor een bedrijf voor verhuurvoertuig met bestuurder wordt de vergunning afgeleverd door de gemeente waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd.

Subsidies

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de gemeente Laakdal worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een vestigingspremie van 250 euro aan ondernemers die zich op haar grondgebied vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst lokale economie. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de twee jaar na de datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. De voorwaarden betreffende de toekenning van een vestigingspremie aan zelfstandigen kan u hier raadplegen.

In de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Er zijn ook verschillende maatregelen die van toepassing zijn bij hinder door openbare werken.

Verhoog de zichtbaarheid van uw onderneming

Ondernemersgids
U kan zich als ondernemer gratis registreren in de gemeentelijke ondernemersgids:
 • via de ondernemersgids, die alle informatie over zelfstandigen bundelt, is uw onderneming vindbaar voor geïnteresseerde klanten en bezoekers;
 • gegevens van uw onderneming die beschikbaar zijn via de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen worden automatisch ingevuld, waardoor het aanvullen van de gegevens amper tien minuten duurt;
 • u kan bijkomende informatie, zoals openingsuren, opendeurdagen … publiceren;
 • u bepaalt zelf of de up-to-date informatie die u aanlevert over uw onderneming gepubliceerd wordt in de digitale ondernemersgids of enkel zichtbaar is voor de gemeentelijke dienst lokale economie;
 • door de juiste contactgegevens aan te vullen, kan u sneller en gerichter informatie ontvangen over wegenwerken, subsidies, etc..
U kan zich registreren en uw ondernemersprofiel beheren door hier in te loggen via een e-ID lezer. Indien u niet beschikt over een e-ID lezer kan u deze gratis afhalen op de gemeentelijke dienst Lokale economie. Een handleiding over de ondernemersgids kan u hier raadplegen.

Cadeaubon Laakdal Schenkt
Op zoek naar een leuk cadeau ? Met de cadeaubon Laakdal Schenkt hoeft u niet langer te zoeken! Laakdal Schenkt is een waardebon van 5, 10 of 25 euro die kan besteed worden in de deelnemende Laakdalse handelszaken.
U kan de cadeaubon aankopen op volgende adressen:
 • Gemeentehuis, Kerkstraat 21, Laakdal
 • Dienst Toerisme, Kerkstraat 21, Laakdal
 • Huis Eeckhoudt, Meerlaarstraat 79, Laakdal (enkel in de voormiddag)
De lijst met de deelnemende handelaars vindt u hier.
Elke Laakdalse handelaar kan zich gratis inschrijven via om deel te nemen aan ‘Laakdal Schenkt’. Meer info vindt u hier.

Lokale economie

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 67 03 85

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV