gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Machtiging praalwagens

Het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing indien:
- de praalwagen slechts bij uitzondering op de openbare weg komt, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten met het oog op die manifestatie;
- een maximale snelheid van 25 km/u respecteren;
- voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV