gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Vergunningen en reglementen

Milieuvergunning
Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Openingsuren en wekelijkse rustdag
De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening bepaald dat alle handelaars onderworpen zijn aan de wekelijkse rustdag. Onder wekelijkse rustdag dient te worden verstaan een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag.

Handelaars zijn onderworpen aan de volgende sluitingsuren: voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdag voor een wettelijke feestdag (als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 uur toegelaten op de zaterdag die voorafgaat); voor 5.00u en na 20.00 uur op de andere dagen.
Nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00u en 18.00u. De private bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00u en 5.00u.

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars kan het College van Burgemeester en Schepenen afwijkingen op bovenstaande wetgeving toestaan. Het College kan afwijkingen van 15 dagen per jaar toestaan voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten. Afwijkingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de gemeentelijke dienst lokale economie.

Reclameborden
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair plaatsen op openbaar domein zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. Een vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Uitstalling koopwaar
De uitbater van een handelszaak mag geen uitstalinrichtingen van koopwaar plaatsen op openbaar domein zonder een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. Een vergunning dient schriftelijk te worden aangevraagd (Kerkstraat 21, Laakdal of ).

Socio-economische vergunning
De wet op de handelsvestigingen regelt de vergunningen voor detailhandelszaken die groter zijn dan 400m² netto verkoopsoppervlakte. Indien u een winkel wil openen die groter is dan deze oppervlakte, dan moet u een aanvraag tot socio-economische vergunning indienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

Machtiging ambulante handel
Indien u ambulante activiteiten wil uitoefenen op het openbaar domein in Laakdal, dient u voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hier vindt u het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein in Laakdal en het retributiereglement.

Vergunning  uitbating nachtwinkel
De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Raadpleeg hier het K.B. betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV