gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Nachtwinkels

Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m², die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
Een privaat bureau voor telecommunicatie is iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Vergunningen
De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Reglementen
In de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wordt bepaald dat nachtwinkels moeten sluiten tussen 7.00u en 18.00u. De private bureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00u en 5.00u.
In  politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werden specifieke bepalingen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie opgenomen in de politiecodex.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV