gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Subsidies

Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een premie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen. Hier vindt u het premiereglement. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst Leefmilieu. De aanvraag moet ingediend worden voor 30 juni van het betreffende broedjaar.

Het gemeentebestuur kan een subsidie verlenen voor het aanplanten van kleine landschapselementen, met het doel het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.

Binnen de perken van de kredieten die op de begroting van de gemeente Laakdal worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een vestigingspremie van 250 euro aan ondernemers die zich op haar grondgebied vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De premie kan aangevraagd worden door dit aanvraagformulier te bezorgen aan de gemeentelijke dienst lokale economie. De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen de twee jaar na de datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. De voorwaarden betreffende de toekenning van een vestigingspremie aan zelfstandigen kan u hier raadplegen.

In de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen vindt u informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Er zijn ook verschillende maatregelen die van toepassing zijn bij hinder door openbare werken.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV