gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Vergunningen en reglementen

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Een horeca-uitbater moet voor de (her)opening of overname van een horecazaak een aangifte slijterij van gegiste en sterke dranken indienen bij de gemeentelijke dienst lokale economie. Het aangifteformulier wordt door de dienst bezorgd aan de wijkagent en de brandweer die overgaan tot een gezamenlijke controle van de horecazaak. Opgelet, bij renovatiewerken neemt u best contact op met de brandweer (tel. 014/56 66 30 of e-mail ) inzake brandveiligheidsvoorschriften.

De wet op de handelsvestigingen regelt de vergunningen voor detailhandelszaken die groter zijn dan 400m² netto verkoopsoppervlakte. Indien u een winkel wil openen die groter is dan deze oppervlakte, dan moet u een aanvraag tot socio-economische vergunning indienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

Indien u als handelaar ambulante activiteiten wil uitoefenen, dus handel drijven zonder gebonden te zijn aan een vaste locatie, dient u een aantal formaliteiten in orde te brengen. U moet onder meer in het  bezit zijn van een machtiging voor ambulante handel, die u kan aanvragen bij een ondernemersloket. Hier vindt u een duidelijke omschrijving van welke formaliteiten u in orde moet brengen. Indien u ambulante activiteiten wil uitoefenen op het openbaar domein in Laakdal, dient u voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur. Hier vindt u het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein in Laakdal en het retributiereglement.

De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is in Laakdal onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De uitbater dient een vestigingsvergunning schriftelijke aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie moet de uitbater een uitbatervergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van dit aanvraagformulier.

Indien u met een taxibedrijf of een bedrijf voor verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) wil starten, moet u steeds een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voor een taxibedrijf wordt de vergunning afgeleverd door de gemeente waar u met uw taxi wil werken en gebruik maken van de taxistandplaatsen. Voor een bedrijf voor verhuurvoertuig met bestuurder wordt de vergunning afgeleverd door de gemeente waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd.
 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV