gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Muziek tijdens evenement

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor locaties die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De geluidsnormen zijn bedoeld om overlast te beperken en om gehoorschade te voorkomen. Het belangrijkste wat je als organisator moet weten over de geluidsnormen, vind je in de brochure geluisnormen.    
Tips:
  • Respecteer steeds de geldende geluidsnormen.
  • Zorg bij hoge volumes voor momenten waarop de muziek stiller staat of alleszins voor een ruimte of zone waar het volume lager is. Beschadiging is immers niet alleen afhankelijk van het volume, maar ook van de duur van de blootstelling.
  • Zorg bij hoge volumes voor gehoorbescherming door middel van oordoppen. Dat is trouwens een wettelijke verplichting.
Het college van burgemeester en schepenen kan geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.
Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. Daarnaast staan er in het algemeen Strafwetboek een regel die zegt dat je geen storend nachtlawaai mag maken. Hetzelfde geldt voor de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek.

Vergeet ook niet om na te gaan of je Sabam en billijke vergoeding dient te betalen voor het evenement !
  • Sabam betaal je voor de bedenker van een muziekstuk. Billijke vergoeding betaal je voor de uitvoerder.
  • Sabam betaal je ook voor een liveoptreden als de groep is aangesloten bij Sabam of covers speelt. Billijke vergoeding betaal je nooit voor een liveoptreden.

Tip: Vraag steeds aan de verhuurder van de zaal of hij billijke vergoeding en/of Sabam jaarlijks betaalt. Het is uiteraard niet nodig om dit dubbel te doen.

Meer informatie over Sabam en het aanvraagformulier tot toelating voor organisatoren vind je hier.

Meer informatie over de billijke vergoeding en het aanvraagformulier vind je hier.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV