gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Transgender

 Transgender: travestie, transgenderisme, transseksualiteit

Transgender wordt gebruikt als overkoepelende term voor travestie, transgenderisme, transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariantie. Transgender als parapluterm is toepasbaar voor alle mensen die op één of ander manier ‘gender non-conformerend’ zijn: travesties, drag queens en kings, vrouwelijke mannen, mannelijke vrouwen enzovoort.

De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke én vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man én soms vrouw voelt. Een lichamelijke aanpassing is soms (gedeeltelijk) gewenst om sekse-identiteit en genderidentiteit in overeenstemming te laten komen. Qua genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen.
Çavaria komt op voor gelijke kansen en rechten voor homo’s, lesbiennes en bi’s, voor een holebivriendelijke wereld, tegen holebifobie.
Website : www.cavaria.be
Çavaria is te vinden in: Kammerstraat 22, 9000 Gent, 09 223 69 29,
Discriminatie-meldpunten

Het Centrum is een onafhankelijke openbare instelling met als wettelijke opdrachten de bevordering van gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie; het waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen, het informeren over de migratiestromen en het stimuleren van de strijd tegen de mensenhandel.


Wet op transseksualiteit 2007

Onder deze naam werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 11 juli 2007. Deze wet regelt enkele juridische aspecten van een transitie, zoals de wijziging van de voornaam en wijziging van het juridisch geslacht van een persoon. Met de invoering van deze wet heb je dus RECHT op de aanpassing van je voornaam en je geslacht, mits je voldoet aan enkele voorwaarden.

De wet stelt: "Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De niet-ontvoogde minderjarige transseksueel die aangifte doet van zijn overtuiging wordt bijgestaan door zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger."

Je hoeft niet meerderjarig te zijn om deze zaken te kunnen veranderen. Wel is de aanpassing van je voornaam en geslacht aan enkele voorwaarden is verbonden.

Via onderstaande links kan u meer informatie terugvinden over voornaams- of geslachtswijziging.

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/actiedomeinen/transgender/wetgeving/

http://www.genderindeblender.be


 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV