gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Digitale bouwaanvragen via het omgevingsloket

Een bouwaanvraag indienen betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening nemen.

Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen, en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige vergunningen digitaal in te dienen.

De digitale bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket 'toe' op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. 


Wat kan je digitaal aanvragen?

Je kan op het omgevingsloket terecht voor een stedenbouwkundige vergunning (eenvoudige en uitgebreide dossiersamenstelling). Andere procedures (zoals beroepen, verkavelingsvergunningen, attesten, …) worden later beschikbaar.
Via het omgevingsloket word je door de procedure geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.


Voorwaarden voor digitale aanvraag

Voor de aanvraag gelden bepaalde richtlijnen. Zo dienen alle bestanden virusvrij, kopieer-en raadpleegbaar te zijn en kunnen worden geopend en gelezen. Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld. Er zijn normen vooropgesteld waaraan de verschillende documentonderdelen en plannen dienen te voldoen, dit zowel voor een dossier zonder als met medewerking van een architect. Je kan de normenboeken onderaan de pagina raadplegen, alsook een overzicht van de minimaal verplichte dossiersamenstelling.


Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening.


Verder verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federaal ID-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.


Voordelen voor de aanvrager

Het digitaal indienen van een bouwdossier heeft heel wat voordelen. we zetten ze hierna graag voor jou op een rijtje:

  • de aanvraag kan op elk moment worden ingediend
  • je kunt online de stand van je dossier opvolgen
  • het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie al vooraf is ingevuld
  • er is een forse papierbesparing
  • aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, wat verplaatsingen naar het Administratief centrum uitspaart

 

Digitale aanvraag is niet verplicht

Voor de duidelijkheid geven we graag nog mee dat het digitaal indienen van een bouwdossier (nog) niet verplicht is. Je hebt nog steeds de keuze tussen een papieren of een digitale bouwaanvraag.

Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be. Je vindt er ook een handig overzicht met veel gestelde vragen (FAQ).

© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV