gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Jeugdraad

De jeugdraad is één van de vele gemeentelijke adviesraden die, zoals het woord al zegt, advies geeft aan het gemeentebestuur. De jeugdraad geeft uiteraard advies over het Laakdalse jeugdbeleid en over alles wat een impact heeft op kinderen en jongeren in Laakdal. Ofwel worden zij om advies gevraagd door het schepencollege zelf, ofwel geven zij op eigen initiatief advies, maar de jeugdraad doet natuurlijk nog veel meer...


Taken van de jeugdraad


De jeugdraad heeft naast advies geven over het Laakdalse jeugdbeleid nog andere taken:


 

Algemene Vergadering


Het zwaartepunt van de jeugdraad ligt bij de Algemene Vergadering, de eigenlijke jeugdraad. Zes keer per jaar komen alle leden van de jeugdraad samen. Zij houden zich o.a. bezig met:

  • het goedkeuren van adviezen;
  • het nemen van belangrijke beslissingen;
  • het geven van opdrachten aan de werkgroepen en het Dagelijks Bestuur.


In de jeugdraad zitten afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen en het jeugdhuis. Ook jongeren die niet bij een jeugdwerkinitiatief zijn aangesloten zijn welkom op de jeugdraad. Om in de jeugdraad te zitten moet je ouder zijn dan 16 en jonger dan 30 jaar.

De jeugdconsulent is de secretaris. Hij maakt de uitnodigingen en verslagen op. Ook de schepen van jeugd is vaak aanwezig op de jeugdraad. Zowel de jeugdconsulent als de schepen van jeugd hebben uiteraard geen stemrecht op de jeugdraad.

Op deze pagina kan je steeds de meest recente verslagen van de Algemene Vergadering van de jeugdraad bekijken alsook de meest recente adviezen van de jeugdraad.

Dagelijks Bestuur


Vanuit de jeugdraad worden enkele personen aangeduid die het Dagelijks Bestuur vormen. Zij bereiden de jeugdraad voor en voeren de beslissingen uit. Binnen het Dagelijks Bestuur wordt een voorzit(s)ter aangeduid, die ook de jeugdraden leidt. Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks samen.

Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota


De werking van de jeugdraad is officieel vastgelegd in statuten. Hierin wordt uitgelegd wie in de jeugdraad mag zitten, wie stemrecht heeft en hoe vaak de jeugdraad samenkomt.
In het huishoudelijk reglement worden algemene afspraken vastgelegd over hoe de jeugdraad in zijn werk zal gaan.

De afsprakennota ten slotte omvat alle afspraken tussen het gemeentebestuur en de jeugdraad, zoals o.a. de plicht van het gemeentebestuur om het kampvervoer voor de jeugdbewegingen te voorzien.

 

Werkgroep jeugdlokalen


Deze werkgroep is samengesteld uit een tweetal vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging en het jeugdhuis. Samen met deze werkgroep worden allerhande thema's met betrekking tot jeugdlokalen behandeld.

Contactgegevens

Jeugddienst Laakdal
Kerkstraat 21
2430 Laakdal
(ingang via bibliotheek)

Tel.: 013 35 31 60
E-mail: 

Openingsuren
ma:    09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
di: 09.00 - 12.00 uur
wo: 09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
do: 09.00 - 12.00 uur
vr: 09.00 - 12.00 uur

Meer info
over de jeugddienst vind je hier.

---

Word vriend met jeugddienst Laakdal op Facebook!

 

© 2009 Jeugddienst Laakdal
Jeugddienst Laakdal
Kerkstraat 21 | 2430 Laakdal | 013 35 31 60
design & development by e2e NV