gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Subsidies voor jeugdverenigingen

Algemene werkingssubsidies voor jeugdhuizen


Elk erkend jeugdhuis kan een subsidie ontvangen voor hun algemene werking gedurende 1 werkjaar (lopende van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar). De subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.

Deadline: 15 september

Algemene werkingssubsidies jeugdhuizen
Aanvraagformulier jeugdhuizen
Papieren aanvraagformulier Jeugdhuizen

Algemene werkingssubsidies voor jeugdverenigingen


Elke erkende jeugdvereniging kan een subsidie ontvangen voor hun algemene werking gedurende 1 werkingsjaar (lopende van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar). De subsidies worden verdeeld op basis van een puntensysteem.

Deadline: 15 september

Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen
Aanvraagformulier jeugdverenigingen
Papieren aanvraagformulier jeugdverenigingen

Projectsubsidies


Georganiseerde en niet-georganiseerde jongeren kunnen vanuit de gemeente een subsidie ontvangen voor het organiseren van een project dat vernieuwend of experimenteel is, de specifieke werking overschrijdt of een ongebruikelijke activiteit is die zich op een nieuw doelpubliek richt.

Deadline: ten laatste 2 maanden voor het project en ten laatste 15 september.

Projectsubsidies

Aanvraagformulier projectsubsidies
Evaluatieformulier projectsubsidies

Subsidies voor kadervorming


Elke jongere van 16 tot en met 26 jaar kan een subsidie ontvangen voor het volgen van een kadervormingscursus. De cursus moet minimum 4 uur werkelijke vorming omvatten en moet een nationaal erkende cursus zijn (dit staat op het deelname-attest dat je bij je subsidie-aanvraag moet voegen). Deze subsidie kan ook door de jeugdwerkinitiatieven aangevraagd worden.

Een eenmalige subsidie wordt toegekend voor het behalen van een attest van (hoofd)animator in het jeugdwerk.

Deadline: 15 september

Kadervorming

Aanvraagformulier kadervorming jeugdwerk
Papieren aanvraagformulier kadervorming jeugdwerk

Subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven


Nieuwe jeugdwerkinitiatieven die maar pas van start gaan, kunnen vanuit de gemeente financieel ondersteund worden.

Opstartsubsidies


Subsidies voor vakantiekampen


Elke erkende jeugdvereniging dat een zomerkamp organiseert, kan hiervoor een subsidie ontvangen. De subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem.

Deadline: 15 september

Subsidies voor vakantiekampen
Aanvraagformulier vakantiekampen
Papieren aanvraagformulier vakantiekampen


Subsidies voor werken aan jeugdlokalen


Elke erkende jeugdvereniging of jeugdhuis kan een subsidie ontvangen voor werken, verbouwingen, herstellings- of onderhoudswerken aan jeugdlokalen. De helft van de gemaakte kosten worden terugbetaald met een maximum van € 3.750 per jaar.

Deadline: 15 september

Subsidies voor werken aan jeugdlokalen
Aanvraagformulier werken aan jeugdlokalen
Papieren aanvraagformulier werken aan jeugdlokalen

Tussenkomst in kampvervoer


Elke jeugdvereniging die een zomerkamp organiseert, wordt door de gemeente en de jeugdraad ondersteund bij het vervoer van en naar de kampen. De gemeente huurt voor elke jeugdvereniging die dit wenst een vrachtwagen voor het vervoer van het kampmateriaal naar de kampplaats en terug. De jeugdraad zorgt voor een tussenkomst bij het ledenvervoer. Hierbij wordt het gebruik van fiets en openbaar vervoer gestimuleerd.

Deadline: 15 september

Kampvervoer jeugdverenigingen

Aanvraagformulier ledenvervoer zomerkampen
Papieren aanvraagformulier Ledenvervoer
Aanvraagformulier kampvervoer

Contactgegevens

Jeugddienst Laakdal
Kerkstraat 21
2430 Laakdal
(ingang via bibliotheek)

Tel.: 013 35 31 60
E-mail: 

Openingsuren
ma:    09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
18.00 - 20.00 uur
di: 09.00 - 12.00 uur
wo: 09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
do: 09.00 - 12.00 uur
vr: 09.00 - 12.00 uur

Meer info
over de jeugddienst vind je hier.

---

Word vriend met jeugddienst Laakdal op Facebook!

 

© 2009 Jeugddienst Laakdal
Jeugddienst Laakdal
Kerkstraat 21 | 2430 Laakdal | 013 35 31 60
design & development by e2e NV