Gemeente Laakdal - OCMW
A  A  A  A 

Voorwoord

Geachte bezoeker,

Namens het bestuur en het OCMW heet ik u van harte welkom op onze website.

Het OCMW is een eerstelijnsdienst in de welzijnssector, wat wil zeggen dat we een eerste opvang bieden en specifiek doorverwijzen naar andere instanties indien nodig.  Het OCMW staat open voor alle mensen en voor alle problemen en werd opgericht naar aanleiding van artikel 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976.  Dit artikel zegt het volgende: elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening.  Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW heeft tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.

Het gaat hierbij niet alleen om financiële steun, maar ook om: de levering van een concrete dienst, om plaatsing in een instelling, vragen om informatie en hulp bij de aanvraag van voordelen of het invullen van documenten, budgetbeheer, ondersteuning in psychische moeilijkheden,...

Zo levert het OCMW een belangrijk pakket aan diensten, die de opname in een instelling voor bejaarden en personen met een handicap zo lang mogelijk moeten uitstellen.

Ook de jonge gezinnen worden niet vergeten; er wordt kinderopvang georganiseerd voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Door het geheel van voorzieningen en diensten levert het OCMW een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van een sociale basisinfrastructuur.

Via deze website willen we u informeren over de werking en de dienstverlening die we kunnen aanbieden.


Voorzitter
© 2008 OCMW Laakdal | Vogelzang 24 2430 Laakdal
design & development by e2e NV