Gemeente Laakdal - OCMW
A  A  A  A 

Bestuur


De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt, of tenzij de raad zelf de bevoegdheden heeft gedelegeerd aan andere bestuursorganen of budgethouders.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn richt in zijn midden een vast bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur (behalve de aan de budgethouders overgedragen bevoegdheden) en waaraan de raad voor maatschappelijk welzijn andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen.

 

De raad kan in zijn midden bijzondere comités oprichten waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. Er kunnen evenwel geen bijzondere comités opgericht worden zolang er geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd aangesteld.

 

 
© 2008 OCMW Laakdal | Vogelzang 24 2430 Laakdal
design & development by e2e NV