Gemeente Laakdal - OCMW
A  A  A  A 

kinderopvang

De dienst voor onthaalouders co├Ârdineert de opvang van kinderen die nog niet naar het kleuteronderwijs gaan.  Daarnaast kunnen ook kinderen voor- en naschools en tijdens schoolvakanties opgevangen worden, en dit tot en met de leeftijd van het einde van de basisschool.  De dienst groepeert professionele onthaalouders die de kinderen begeleiden en hen optimale ontplooiingskansen bieden.

 
De buitenschoolse kinderopvang biedt voor- en naschoolse opvang aan alle kinderen (schoolgaand en/of wonend) in Laakdal zolang ze in de basisschool zitten.
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden bij kinderen die tijdelijk verblijven in Laakdal en mits een gemotiveerde aanvraag ingediend werd.
De opvang staat ook open voor kinderen die bijzondere zorg vragen indien de infrastructuur het toelaat en zolang de draagkracht van de kinderclub en begeleiding het toelaat.

Folder kinderopvang Laakdal

Opvoedingsondersteuning

 

 
© 2008 OCMW Laakdal | Vogelzang 24 2430 Laakdal
design & development by e2e NV