Gemeente Laakdal - OCMW
A  A  A  A 

dagcentrum

            


Het dagcentrum is erkend en wordt gesubsidieerd voor de opname van 30 niet werkende volwassen personen met een handicap. De erkenning en subsidiëring gebeuren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Op werkdagen(van 9 tot 16 uur) wordt hier aan deze mensen een ruime waaier van activiteiten aangeboden om zo te komen tot een zinvolle dagbesteding, die voltijds of deeltijds kan aangeboden worden.

Via de gebruikersraad en de deelnemersvergaderingen bepalen de gebruikers mee het aanbod.  In het kwaliteitshandboek zijn de gestelde kwaliteitseisen en de belangrijkste procedures beschreven.

Wie meer informatie wenst, kan steeds terecht bij de directie op bovenstaand adres. Er is een brochure beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Iedereen is ook welkom op onze tweejaarlijkse opendeurdag (de eerste zondag van juli in de pare jaren).

Flyer dagcentrum

Sinds 1 juni 2013 kan men in het OCMW Dagcentrum Vogelzang, naast de reguliere dagbesteding, ook terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke hulp.

*twinkelke* van OCMW Dagcentrum Vogelzang.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Oproep vrijwilliger OCMW fietsatelier

Folder persoonsvolgende financiering

<a href="http://www.perspectief2020.be/"/>Perspectief 2020</a>


 

Contactgegevens dagcentrum

OCMW dagcentrum 'Vogelzang'
Vogelzang  48
2430 Laakdal
tel.: 013 66 34 16
e-mail:   

© 2008 OCMW Laakdal | Vogelzang 24 2430 Laakdal
design & development by e2e NV