Gemeente Laakdal - OCMW
A  A  A  A 

De Kringwinkel Zuiderkempen - Klus- en verhuisdienstDe Klus- en Verhuisdienst is een samenwerkingsverband tussen De Kringwinkel Zuiderkempen en verschillende OCMW's van binnen en buiten het verzorgingsgebied van De Kringwinkel Zuiderkempen.
Ook het OCMW van Laakdal participeert in dit initiatief zodat ook inwoners van onze gemeente hierop een beroep kunnen doen. Klus- en verhuisdiensten worden uitgevoerd bij gezinnen en alleenstaanden die worden geselecteerd door de deelnemende OCMW's.

 

Welke diensten worden aangeboden?

 

  • verhuizingen
  • kleine klussen aan huis: bv. stopcontact vastzetten, schilderen, behangen, aanpassingen in functie van valpreventie ( bv. bad- en wc-steunen, opstapjes, hellende vlakken,...), enz.
  • klein tuinonderhoud: gazon afrijden, perkjes onderhouden, enz.
  • boodschappen
  • sneeuwruimen

     

 Zie folder.

 

Wie komt hiervoor in aanmerking en hoeveel betaalt u hiervoor?

 

- Prioritaire doelgroep: alleenstaanden en gezinnen, zieken, personen met een handicap en bejaarden die, omwille van hun lichamelijke, psychische en/of sociale toestand permanent of tijdelijk niet in staat zijn deze taken geheel of gedeeltelijk zelf te verrichten en hiervoor evenmin kunnen terugvallen op een eigen sociaal netwerk. Zij moeten één van de volgende statuten genieten: verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, OMNIO mutualiteit, leefloon, schuldbemiddeling/budgethulpverlening.

- Ruimere doelgroep: personen ouder dan 60 jaar en/of hulpbehoevenden (alleenstaanden en gezinnen, zieken, personen met een handicap en bejaarden die, omwille van hun lichamelijke, psychische en/of sociale toestand permanent of tijdelijk niet in staat zijn deze taken geheel of gedeeltelijk zelf te verrichten en hiervoor evenmin kunnen terugvallen op een eigen sociaal netwerk).

- Als u beantwoordt aan deze doelgroepomschrijving betaalt u, afhankelijk van uw inkomstensituatie, vanaf 11/07/2012 volgende bijdrage.

 

1. 11 euro/ uur (exclusief BTW) indien (= prioritaire doelgroep):

 

- de aanvrager (= het ganse huishouden) geniet de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut

- de aanvrager ontvangt een leefloon van het OCMW

- de aanvrager is in schuldbemiddeling en/of budgethulpverlening

én de aanvrager mag maximaal 1 bebouwd onroerend goed (het eigen woonhuis) in eigendom hebben.

 

2. 20 euro/ uur (exclusief BTW) indien:

 

- de aanvrager (= het ganse huishouden) voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde en/of de voorwaarde van hulpbehoevendheid (dus géén inkomstenvoorwaarde)

én de aanvrager mag maximaal 1 bebouwd onroerend goed (het eigen woonhuis) in eigendom hebben.

- Per effectief werkuur betaalt u, afhankelijk van de doelgroep waartoe u behoort, 11 of 20 euro (exclusief BTW). Daarnaast wordt voor de verplaatsingen een kilometervergoeding aangerekend. Het materiaal voor de klussen wordt tegen aankoopprijs gefactureerd.

- Voor het sneeuwruimen betaalt de prioritaire doelgroep 10 euro/woning en de tweede groep 20 euro/woning, telkens exclusief BTW. Opgelet: dit beperkt zich tot het vegen van het voetpad en de weg van de voordeur naar de straat. De sneeuw die extra moet geruimd worden (bv. opritten) wordt aangerekend aan het uurtarief dat voor de specifieke doelgroep gehanteerd wordt. - Voor de boodschappendienst betaalt de prioritaire doelgroep 16 euro per blok van 2 uur en de tweede groep betaalt hiervoor 20 euro, telkens exclusief BTW.

 

Hoe een klus- en verhuisdienst aanvragen?

 

Dit kan voor de prioritaire doelgroep enkel via de sociale dienst van het OCMW. Hier wordt bepaald bij wie en onder welke voorwaarden deze diensten kunnen worden uitgevoerd.

De ruimere doelgroep kan zelf de aanvraag doen: telefonisch: 014 22 15 38 – via

e-mail: .

Gelieve er wel rekening mee te houden dat er voor deze dienstverlening wachtlijsten kunnen gehanteerd worden. Tijdig aanvragen is dus de boodschap!

Als je denkt in aanmerking te komen, neem je contact op met de sociale dienst van het OCMW, Sociaal Huis, Vogelzang 24, 2430 Laakdal – tel. 013 67 90 00.

 
© 2008 OCMW Laakdal | Vogelzang 24 2430 Laakdal
design & development by e2e NV