Aangepaste reglementen projectsubsidies

Organiseer je een culturele activiteit of een jongerenproject? Gemeente Laakdal steunt allerlei projecten en geeft Laakdalse organisatoren een financieel duwtje in de rug. Op de jongste gemeenteraad werden de aangepaste reglementen voor projectsubsidies goedgekeurd.

Welke projecten kunnen ondersteuning krijgen?

  • Jongerenprojecten
    Voor de realisatie van een project voor en door jongeren kan je beroep doen op de projectsubsidie jongerenprojecten. Je kan, na goedkeuring van je aanvraag, een subsidie verkrijgen tot 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van 620 euro.
  • Culturele activiteiten
    Organiseer je een project met cultuur als thema dat niet tot je gewone werking behoort? Dan kan je de projectsubsidie culturele activiteiten aanvragen. Je kan een subsidie van 250 euro tot maximum 500 euro verkrijgen.

Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem contact op met de dienst vrije tijd via: vrije.tijd@laakdal.be.