aankopen van een zonevreemde woning

Een zonevreemde woning is een woning die volgens het gewestplan niet gelegen is in woonzone. Meestal is deze woning gelegen in agrarisch gebied. Vaak gaat het om vroegere landbouwwoningen die worden verkocht en in gebruik worden genomen als ‘gewone’ woning. In dat geval is het noodzakelijk dat de nodige functiewijzigingen vergund zijn. Een gebouw heeft namelijk een bepaalde officiële functie en in dit geval dient deze omgezet te worden van de functie landbouw naar wonen. Deze functiewijziging moet gebeuren vóór het gebouw bewoond wordt door niet-landbouwers en is nodig om aanspraak te kunnen maken op de basisrechten van zonevreemde woningen. Een gebouw waarbij de functiewijziging naar wonen niet correct is vergund, kan niet verbouwd of herbouwd worden. Om latere problemen te vermijden, is het dus belangrijk dat je je goed informeert bij de betrokken makelaar, notaris of het gemeentebestuur..