Aanpassing opcentiemen onroerende voorheffing

Naar aanleiding van de inning van de onroerende voorheffing op basis van het Kadastraal Inkomen die veel inwoners onlangs ontvingen, kregen we heel wat vragen in verband met de verhoging van de opcentiemen.

Deze verhoging werd al tijdens de gemeenteraad van 22 januari goedgekeurd door de gemeenteraad in het kader van de begroting 2019. Je kan de volledige gemeenteraad herbeluisteren op https://www.laakdal.be/notulen-en-audioverslagen-gemeenteraad.

Waarom werden de opcentiemen onroerende voorheffing opgetrokken?

Laakdal staat, zoals andere gemeenten, voor grote uitdagingen die voortvloeien uit o.a. beslissingen van de bovenlokale overheden. Zo zullen de pensioenkosten stijgen met meer dan 30%, zal de taxshift de gemeente jaarlijks ± 450.000 euro kosten, worden er minder subsidies ontvangen voor OCMW-materie, enz,

Gemeenten kunnen niet genieten van de voordelen die private werkgevers wel krijgen.

Daarenboven is het aantal 65-plussers tussen 2006 en 2016 gestegen met 22.5% terwijl tussen 2016 en 2030 deze leeftijdscategorie met nog eens 40% zal stijgen. Deze vergrijzing zorgt voor een daling van de inkomsten op de aanvullende personenbelasting van 14.5%.

Daarnaast heeft de gemeenteraad de activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en industriegronden afgeschaft omdat de heffing haar doel heeft bereikt. Sinds de invoering van deze heffing in 2014 zijn er in Laakdal heel wat bouwgronden op de markt gekomen. Hierdoor bleef ook de waarde van de bouwgronden vrij stabiel. Maar deze afschaffing heeft ook een invloed op de inkomsten.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en op lange termijn een gezonde financiële toestand van de gemeente te behouden, heeft de gemeenteraad besloten om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken tot het Vlaamse gemiddelde. Het belastingspakket in Laakdal blijft daarmee nog steeds beduidend lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook de gemeente zal inspanningen leveren om de werkingskosten te optimaliseren en te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Het bestuur wil blijven investeren in Laakdal, denk maar aan het fietspad Averboodse Baan, Capellebeemden, de restyling van de begraafplaats in Veerle, de nieuwe speelplaats van GBS Eindhout, de vernieuwing van voetpaden en gemeentewegen, enz.

Tijdens deze legislatuur wordt er verder geen belastingsverhoging meer voorzien.


Contactinformatie