Aanvraagformulier sociaal-pedagogische toelage 2017

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Voor de opvoeding en verzorging van een persoon met een handicap (handicap + 66%-4 punten 1°
pijler – 6 punten alle pijlers samen, leeftijd van 0 t.e.m. 64 jaar).

verzoekt hiermee om toekenning van de S.P.T.-premie voor de opvoeding en verzorging van

Verblijfplaats *

Tevens bevestigt ondergetekende dat deze persoon over geen inkomen uit arbeid of over een vervangingsinkomen beschikt.

De persoon met een handicap *