Aanvraagformulier subsidies: 'kwaliteit in de Laakdalse sportclubs' jaar 2016-217

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Zorg ervoor dat je over de volgende digitale bewijsstukken beschikt alvorens je deze aanvraag invult.

 1. Attest aansluiting van de sportclub bij een federatie
 2. Ledenlijst -18 jaar via federatie of bij de verzekeringsinstelling
 3. Lijst van trainers, scheidsrechters, juryleden en copie diploma's
 4. Kalender van de eigen sportactiviteiten buiten de competitie
 5. Overzicht van deelname aan activiteiten sportraad -dienst
 6.  Lijst van aanbod voor senioren, andersvaliden, allochtonen
 7. Kopie (jeugd)sportbeleidsplan
 8. Kopie gegevensfiche van de club
 9. Kopie infoblad, nieuwsbrief of link website
 10. Ledenlijst +18 jaar via federatie of bij verzekeringsinstelling
 11. Bankuitreksel met rekeningnr, naam en adres begunstigde
 12. Activiteitenverslag voorbije siezoen indien >1240€
 13. Jaarprogramma volgend seizoen indien > 1240€

Gegevens vereniging

Gegevens ledenbestand

Gegevens aanvrager

Verplichte bewijsstukken

Noteer het aantal jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren die een opleiding willen gaan volgen in het voorbije seizoen bij de Vlaamse Trainersschool. De kosten worden uitbetaald vanaf het moment dat het diploma (copy) behaald werd. Te behalen in sportseizoen 2016-2017. 

Art 7.1. JEUGDLEDEN tot en met 18 jaar (15%)

Art.7.6. LEDEN +18 jaar (10%)

Art 7.2. SPORTTECHNISCH KADER (30%)

Art. 7.3. SPORTAANBOD EN DOELGROEPEN (20%)

Art.7.4. STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING (15%)

Art. 7.5 BETROKKENHEID / COMMUNICATIE (10%)

Akkoordverklaring *