wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Activeringsheffing op onbebouwde percelen

Waarop is de activeringsheffing van toepassing?

De gemeente beschikt over een register van onbebouwde percelen (het ROP) waarin alle onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels zijn opgenomen. Op de percelen opgenomen in dit ROP moet mogelijks een activeringsheffing worden betaald. De heffing wordt jaarlijks bepaald op de toestand van het ROP op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?

Het gemeentebestuur kiest om een ruime reeks vrijstellingsmogelijkheden te voorzien. De vrijstelling houdt in dat het perceel wel in het ROP blijft opgenomen, maar dat je er geen heffing op moet betalen. Alle vrijstellingen waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen, staan opgelijst in het gemeentelijk belastingreglement. 

Het belastingreglement vind je hier.


Contactinformatie