Holleweg afgesloten door installatie ANPR-camera’s

ANPR-netwerk

In de strijd tegen rondtrekkende daderbendes bouwt de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout sinds 2014 een ANPR-netwerk uit.

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition (automatische kentekenplaatherkenning). Het gaat om camera’s die de kentekenplaten vastleggen van elk voertuig dat voorbijrijdt. Op basis van de gelezen nummerplaat wordt nagegaan of het voertuig en zijn eigenaar in aanmerking komen voor het plegen van criminele feiten.

Na goedkeuring in de gemeenteraad van april 2022 kreeg de lokale politiezone groen licht om het cameranetwerk in Laakdal verder uit te breiden.

Op- en afrittencomplexen cruciaal 

Rondtrekkende criminele bendes gebruiken vaak autosnelwegen om snel te vluchten. Net daarom dienen in eerste instantie de wegen van en naar autosnelwegen voorzien te worden van ANPR-camera’s.

Ook het op- en afrittencomplex Geel-Oost wordt binnenkort afgedekt met slimme camera’s. Van de huidige herinrichtingswerken aan de rotonde werd namelijk gebruik gemaakt om de grond- en graafwerken uit te voeren voor de installatie van drie nieuwe ANPR-sites.

Twee ANPR-sites komen op de Nieuwe Baan, langs elke kant van het ronde punt. De derde site komt op de Heikantstraat. Op die manier worden alle wegen van en naar het op- en afrittencomplex afgedekt door ANPR-camera’s. 

Verkeersaanpassing door installatie van ANPR-camera’s

ANPR-camera’s zijn slechts nuttig wanneer er een volledige gebiedsdekking is. Om te vermijden dat de Holleweg gebruikt wordt als sluiproute voor criminele activiteiten, wordt deze straat voortaan afgesloten met paaltjes ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwe Baan.


Contactinformatie