Bedrog met bedrijvengidsen

Recent heeft de dienst lokale economie een aantal meldingen ontvangen van Laakdalse ondernemers over bedrog met bedrijvengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie meldt dat oplichters een brief of e-mail sturen naar ondernemers met de vraag om adresgegevens te corrigeren of reclame te maken in hun bedrijvengids. Wie ondertekend, verbindt zich vaak tot een peperduur contract.

We raden iedereen aan om uiterst voorzichtig om te springen met dit type aanbiedingen. Indien u slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk, dan kunt u klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, http://economie.fgov.be/nl.