Vacante standplaatsen kermis Vorst-Laakdal

Vacature voor een standplaats kermis Laakdal, Vorst-Centrum 4/05 - 6/05/2019

Een standplaats voor een diepe attractie, max. breedte 11 m x 9 m, standplaats nr. 2; lunapark of andere niet-concurrentiële attractie.

  • Een standplaats voor een ondiepe attractie, max. breedte 10 m x 2,5 m, standplaats nr. 3; schietkraam of andere niet-concurrentiële attractie.
  • Een standplaats voor een diepe attractie, max. breedte 16 m x 4 m, standplaats nr. 12; lambada of andere niet-concurrentiële attractie.
  • Een standplaats voor een diepe attractie, max. breedte 22 m x 13 m, standplaats nr. 13; autoscooter of andere niet-concurrentiële attractie.

 Toewijzing:

 -          Wijze van toewijzing: via vergelijkend onderzoek

-          Kandidaturen schriftelijk te richten aan College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de dienst Lokale economie en evenementen, Markt 19, 2430 Laakdal of per mail naar economie@laakdal.be

-          De termijn van de bekendmaking van de toewijzing: binnen 7 werkdagen na uiterste inschrijvingsdatum

 Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van :

a)    kopie identiteitskaart (of uitprint e-id);

b)    kopie machtiging ambulante kermisactiviteiten

c)    alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;

d)    verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;

e)    geldig keuringsattest elektriciteit / brandblusser / gasinstallatie

f)     enkel voor vestigingen die voeding verkopen: bewijs dat de vestiging voldoet aan reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op openbare kermissen in Laakdal. Dit reglement kan u terug vinden op de gemeentelijke website www.laakdal.be.

 

De kandidaturen moetentegen uiterlijk vrijdag 25 april 2019 om 12.00 uur worden ingediend.

 

Meer info over de vacatures, kermisreglement en de kermisplannen vindt u op www.laakdal.be of contacteer de dienst Lokale economie en evenementen, Markt 19, 2430 Laakdal, tel. 013 67 01 10, economie@laakdal.be


Contactinformatie